Skip to content

Ny upptäckt ger möjlighet att behandla allvarlig ögoninfektion

Ny upptäckt ger möjlighet att behandla allvarlig ögoninfektion

Helsingborg 2 mars 2011-  En ny molekyl har upptäckts av virusforskare vid Umeå Universitet. Denna betydelsefulla upptäckt har nyligen publicerats i den välrenommerade tidskriften Nature Medicine.  Molekylen används av de virus som infekterar ögat och orsakar ögonsjukdomen epidemiskt keratokonjunktivit  (EKC).  I dag finns ingen behandling mot den allvarliga och mycket smittsamma ögonsjukdomen.  Den nya upptäckten kan nu användas för att ta fram läkemedel som hindrar de virus som angriper ögat.

Forskning under ledning av Professor Göran Wadell och Docent Niklas Arnberg vid Umeå Universitet, har visat att EKC-orsakande adenovirus binder till en molekyl på ytan av ögats horn- och bindhinneceller och att denna bindning är nödvändig för att cellerna ska bli infekterade. Upptäckten kan nu användas för design av molekyler med förmåga att hindra virus från att binda till och infektera dessa. Upptäckten har nyligen publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram i senaste upplagan av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery.

”Många miljoner människor i världen drabbas varje år av den här ögonsjukdomen som orsakar ett stort lidande. Den är vanligast i tättbefolkade områden, bland annat i Asien. Enbart i Japan insjuknar upp emot en miljon människor årligen i EKC. Vår forskning och den här upptäckten ger hopp om att det ska kunna gå att utveckla ett nytt läkemedel för att behandla dessa patienter”, säger Docent Niklas Arnberg vid Umeå Universitet

Baserat på forskningen från Umeå Universitet och i samarbete med forskare vid Lunds Universitet pågår utvecklingen av ett nytt läkemedel för behandling av EKC inom utvecklingsföretaget Adenovir Pharma.

För mer info se:

Nature Medicine Published online, 12 December 2010

The GD1a glycan is a cellular receptor for adenoviruses causing epidemic keratoconjunctivitis

http://www.nature.com/search/executeSearch?sp-q=gd1a+glycan&sp-p=all&include-collections=journals_nature%2Ccrawled_content&exclude-collections=journals_palgrave%2Clab_animal%2Cprecedings&pag-start=1&sp-c=25&sp-m=0&sp-s=date_descending&siteCode=nm&sp-q-1=NM

Nature Reviews Drug Discovery. 10, 99 (February 2011) | doi:10.1038/nrd3376

Antivirals: Identifying adenoviral receptors

http://www.nature.com/nrd/journal/v10/n2/full/nrd3376.html

Om epidemiskt keratokonjunktivit  (EKC)

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen. Epidemisk keratokonjunktivit (EKC) orsakad av adenovirus är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom som förekommer över hela världen och drabbar många miljoner människor varje år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Drabbade patienter blir oftast sjukskrivna och ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Vid pågående epidemier förekommer det att man får stänga skolor och arbetsplatser och dessa ögoninfektioner representerar ett stort samhällsproblem. Idag finns inga läkemedel mot EKC orsakade av adenovirus och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

Kontaktinformation

För ytterligare information om forskningen vid Virologiska avdelningen vid Umeå Universitet, kontakta Docent Niklas Arnberg

Telefon: 090 785 8440               e-post: niklas.arnberg@climi.umu.se

För ytterligare information om Adenovir Pharma AB  kontakta projektledare Björn Dellgren

Telefon: 042-38 74 17               e-post: bjorn.dellgren@adenovir.com

Om Adenovir Pharma AB

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB  med bas i Helsingborg. Företaget har en patenterad teknologiplattform och utvecklar antivirala läkemedel för behandling av vissa ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling.

www.adenovir.com

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag i life science-inkubatorn PULS. För mer information besök www.pulsinvest.se