Skip to content

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande), Helena Arcombe, Arvid Gierow samt Lena Mårtensson.

Val av
styrelse

Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vid stämman
omvaldes styrelseledamöterna Roland Andersson, Marie Lidgard, Jörgen Johnsson,
Johan Lund, Andreas Segerros och Karin Wingstrand. Michael Oredsson hade avböjt
omval. Till ny styrelseledamot valdes Martin Olovsson. Johan Lund omvaldes till
styrelseordförande.

Styrelseledamoten Martin Olovsson har
en bred och gedigen erfarenhet från ledande kommersiella och strategiska roller
inom läkemedelsindustrin. Sedan 2017 är Martin Olovsson VD för AZ:s
“spin-out” bolag OnDosis som utvecklar och kommersialiserar en ny kategori
uppkopplade produkter för
dosering av orala läkemedel. Från 1992 till 2017 har han haft ett flertal olika
internationella seniora befattningar inom Astra/AstraZeneca, som t ex VD för
marknadsbolaget Norden/Baltikum och Vice President för “Inhaled
Respiratory/Global Portfolio & Product Strategy”.

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på Aqilions hemsida, under fliken “Corporate”.

Val av
revisor

Stämman omvalde Mazars SET revisionsbyrå i Helsingborg, med huvudansvarig
revisor Andreas Brodström samt Bertil Toresson som medrevisor, till bolagets
revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.  

Årsredovisning
2018

Årsredovisning 2018 finns att ladda ned som pdf på bolagets hemsida, under
fliken “Corporate”.

Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@www.aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »