Skip to content

Fyra nya partners till PULS, varav tre kvinnor

PULS, Sveriges största privata inkubator inom life science, stärker partnerskapet ytterligare med fyra nya partners. PULS välkomnar följande personer som associate partners: Sylvie Bove, Helena Brisby, Bertil Guve samt Sophie Manner. Samtidigt blir Thomas Hedner partner, efter att tidigare ha varit associerad partner.

Sylvie Bove (B.Sc., MBA) har en bred industriell kompetens inom såväl kommersiellt ledarskap som strategisk affärsutveckling i ledande positioner på bl a Ferring Pharmaceuticals och Coloplast, och är sedan tidigare ledamot av styrelsen för PULS.

Helena Brisby (M.D., PhD) är professor i ortopedi och forskar inom området  ryggsmärta. Helena är dessutom avdelningschef vid avdelningen för ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bertil Guve (M.Sc., PhD) är föreståndare för CTMH (Center for Technology in Medicine and Health – ett samarbete mellan KI, KTH och SLL) och är styrelseordförande i Inerventions samt engagerad i Barncancerfondens finansutskott och Skandia Fonder.

Sophie Manner (M.Sc., PhD) är forskare vid Center för analys och syntes, Lunds Universitet och publicerade nyligen artikeln ”Molecular Wipes: Application to Epidemic Keratoconjuctivitis” i Journal of Medicinal Chemistry med anknytning till Adenovir Pharma, ett projektbolag i PULS.

– Vi har aktivt arbetat för att få in fler kvinnor i partnerskapet. Därför är det extra roligt att vi nu presenterar tre kvinnor som nya associerade partners. Likaså stärker vi vår medicintekniska kompetens genom Bertil Guve. PULS partnergrupp består nu av totalt 36 partners, varav 21 partners och 15 associate partners. Med denna utökning stärker vi ytterligare vår position som Sveriges ledande inkubator inom life science, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

För mer information, vänligen kontakta: Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042- 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.