Skip to content

DuoCort får marknadsgodkännande i EU för Planadren®

DuoCort Pharma meddelar att EU-kommissionen gett marknadsgodkännande för Plenadren® (hydrokortison, modified release tablett) i Europa. Plenadren® är ett läkemedel för behandling av binjurebarksvikt hos vuxna och ger dessa patienter den första innovationen på över 50 år.

Plenadren®, som har utvecklats av DuoCort Pharma, är en så kallad dual release tablett av hydrokortison som har designats för att bättre härma den normala fysiologiska frisättningen av kortisol och därmed förbättra behandlingen för patienter med binjurebarksvikt. Plenadren® ges som en tablett en gång dagligen. Tabletten har ett yttre hölje som direkt frisätter läkemedel och en inre kärna som frisätter läkemedlet över dygnet.

Även om glukokortikoider har funnits tillgängliga för behandling av binjurebarksvikt i flera decennier, har studier påvisat för tidig död, sämre livskvalitet och ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar och benskörhet hos de som behandlas, vilket troligtvis beror på att det är svårt att härma det naturliga sekretionsmönstret för kortisol. Marknadsgodkännandet i EU är ett viktigt steg mot att erbjuda dessa patienter en bättre behandling” säger Maria Forss, VD för DuoCort Pharma.

Godkännandet av Plenadren®  följer den positiva bedömning som gavs i juli 2011 av CHMP, den vetenskapliga  kommittén till EU:s läkemedelsmyndighet, EMA. Plenadren®  är nu godkänt för marknadsföring i alla EU-länder samt Norge, Island  och Lichtenstein.

Gudmundur Johannsson, professor i endokrinologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig på DuoCort Pharma, säger: ”Plenadren® erbjuder ett efterlängtat nytt behandlingsalternativ för patienter med binjurebarksvikt. Plenadren® kan förbättra behandlingen för de nästan 200.000 patienter som lider av sjukdomen i Europa och som behöver livslång ersättningsbehandling med kortison för att överleva.”
Den 26 oktober 2011 signerade ViroPharma Incorporated (NASDAQ: VPHM) ett avtal att köpa DuoCort Pharma AB. Förvärvet förväntas genomföras under november 2011. ViroPharma kommer då att göra en första betalning på 220 miljoner kronor till DuoCort AB. Avtalet innehåller möjliga tilläggsbetalningar på 860 miljoner som beror på uppnådda regulatoriska mål och försäljningsmål.

Om binjurebarksvikt

Binjurebarksvikt är en ovanlig, livshotande sjukdom som drabbar patienter i aktiv ålder. För att överleva behöver patienterna som lider av denna sjukdom livslång ersättningsbehandling med hydrokortison. Behandling av binjurebarksvikt innebär att man ersätter de hormoner som patientens egen binjurebark inte kan producera.  Kortisol ersätts med hydrokortison, den syntestiska formen av kortisol. Det finns olika typer av binjurebarksvikt: primär binjurebarksvikt också kallad Addisons sjukdom, sekundär binjurebarksvikt och CAH- medfödd adrenal hyperplasi.   About Plenadren® (hydrocortisone, modified release tablet) Plenadren is the first true innovation in over 50 years in the treatment of adrenal insufficiency.

About ViroPharma Incorporated ViroPharma Incorporated is an international biopharmaceutical company committed to developing and commercializing novel solutions for physician specialists to address unmet medical needs of patients living with diseases that have few if any clinical therapeutic options, including C1 esterase inhibitor deficiency, treatment of seizures in children and adolescents, and C. difficile infection (CDI).  Our goal is to provide rewarding careers to employees, to create new standards of care in the way serious diseases are treated, and to build international partnerships with the patients, advocates, and health care professionals we serve. ViroPharma’s commercial products address diseases including hereditary angioedema (HAE), seizures in children and adolescents, and CDI; for full U.S. prescribing information on our products, please download the package inserts at http://www.viropharma.com/Products.aspx; the prescribing information for other countries can be found at www.viropharma.com.

ViroPharma routinely posts information, including press releases, which may be important to investors in the investor relations and media sections of our company’s web site, www.viropharma.com. The company encourages investors to consult these sections for more information on ViroPharma and our business.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.