Skip to content

Två nya styrelseledamöter i Oncorena Holdings styrelse

Den 8 juni 2015 genomförde PULS projektbolag Oncorena Holding AB sin årsstämma. Stämman beslutade att tillsätta två nya styrelseledamöter: Lena Mårtensson och Helena Brisby. Helena Brisby var tidigare suppleant. Samtidigt lämnar Olov Sterner och Maria Forss styrelsen. Styrelsen består därmed av Bengt-Åke Bengtsson (ordförande), Helena Brisby, Börje Haraldsson, Lena Mårtensson, Håkan Olsson samt Jesper Dahlberg (suppleant).

”För PULS är det viktigt med en dynamik i alla projektbolags styrelser. Det vill säga, att styrelserna anpassas efter behoven i varje projekts utvecklingsfas och säkerställer en optimal sammansättning av erfarenheter och kompetenser för respektive fas. Vad gäller Olov Sterner var det planerat att han skulle bidra med sin specialistkompetens inom kemi initialt i projektet. Maria Forss är inte längre tillgänglig på grund av andra uppdrag. Det känns därmed mycket bra att i denna utvecklingsfas kunna komplettera Oncorenas styrelse med två så meriterade personer som Lena Mårtensson och Helena Brisby,” säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Svampförgiftade patienter ledde till ny upptäckt
Oncorena utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter. Haraldsson fick då uppslaget att detta specifika gift – orellanin – som angriper vissa njurceller borde kunna användas för behandling av njurcancer. Idag utvecklar Oncorena ett nytt läkemedel mot metastaserande klarcellig njurcancer och planerar för att inleda kliniska studier under 2016.

Fakta njurcancer
Cirka 270 000 personer får diagnosen njurcancer varje år runt om i världen och den typ (klarcellig njurcancer) som kan vara behandlingsbar med Oncorenas framtida terapi är den vanligaste formen (cirka 80 %). Vid spridd njurcancer är prognosen dålig. Det finns idag inget botande läkemedel, utan endast alternativ som förlänger överlevnaden med i genomsnitt ett fåtal månader. Hälften av patienterna avlider inom cirka ett år och omkring 100 000 patienter dör av sjukdomen varje år.

För mer information: Pontus Ottosson, VD, P.U.L.S. Invest AB, 070-535 9334, pontus.ottosson@pulsinvest.se

Besök gärna www.oncorena.com