Skip to content

Aqilion utser Gustaf Albèrt till ny CFO

AQILION (publ) har utsett Gustaf Albèrt till ny CFO. Gustaf har gedigen finanserfarenhet från både mindre och större noterade koncerner och har arbetat som CFO i noterad miljö inom life science-branschen. Som CFO kommer han att ingå i koncernledningen och rapportera till VD.

I och med rekryteringen av Gustaf Albèrt lämnar Torgeir Vaage, tidigare VP och CFO, Aqilion.

 

”Det är väldigt glädjande och strategiskt viktigt att vi har utsett Gustaf som ny CFO. Han kommer att tillföra Aqilion bred och relevant erfarenhet och kompetens för att utveckla bolagets finansfunktion och bidra i bolagets framtida finansiering. Samtidigt vill jag passa på att tacka Torgeir Vaage för hans insatser i bolaget under många år”, säger Sarah Fredriksson, VD i Aqilion.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com