Skip to content

Aqilion tillförs 100 miljoner SEK genom konvertering av utestående teckningsoptioner

I mars 2018 genomförde AQILION AB (dåvarande Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) en riktad emission av så kallade units. Varje unit bestod av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner. Aqilion tillfördes vid det tillfället 100 miljoner SEK genom teckning av aktier. Samtliga utestående teckningsoptioner har nu konverterats till aktier vilket tillfört bolaget ytterligare 100 miljoner SEK. Emissionen genomfördes för att finansiera Aqilions strategiomläggning, uppbyggnad av ny organisation samt till utveckling av befintliga och nya läkemedelsprojekt i pipeline.

– Det är fantastiskt glädjande att hela emissionen av units är genomförd och fulltecknad. Det innebär att vi med stöd från Aqilions ägare tillsammans med styrelsen kan fortsätta att utveckla projektportföljen och öka värdet i bolaget. Jag är å hela teamets vägnar både tacksam och stolt för förtroendet. Med en ny organisation och finansiering på plats har vi skapat de bästa förutsättningar för att fokusera på att effektivt utveckla vår affärsmodell och våra läkemedelsprojekt, säger Sarah Fredriksson, vd i Aqilion.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »