Skip to content

Aqilion stärker sin portfölj med två innovativa läkemedelsprojekt inom inflammation och onkologi

Aqilion stärker bolagets portfölj med två innovativa prekliniska projekt, Alhena och Alnitak. Båda läkemedelsprojekten drivs i egen regi och ligger inom Aqilions nya fokusområde inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi.

Projektet Alhena syftar till att ta fram ett så kallat PROTAC-läkemedel mot ett målprotein som är centralt för vissa cancersjukdomar. PROTAC är en förkortning av proteolysis-targeting chimaera (PROTAC). Teknologin kan översiktligt förklaras som att man använder cellens eget system för att bryta ned ett visst målprotein i cellen istället för att enbart försöka blockera dess verkan. Alhena-projektet är inriktat mot kombinationsbehandling inom immunonkologi med ett särskilt initialt fokus på svårbehandlad och aggressiv så kallad trippelnegativ bröstcancer.

Alnitak är ett projekt som har två intressanta tillämpningar. Målet är att utveckla läkemedelskandidater som binder till ett målprotein som är väsenligt både för utvecklingen av tumörsjukdomar och för inflammatoriska tillstånd. Ett lyckat projekt kan därför bidra såväl till att utveckla nya läkemedel för att behandla särläkemedel (orphan drug) indikationer inom autoinflammatoriska sjukdomar som till nya kombinationsbehandlingar inom onkologi, primärt tarmcancer.

Båda projekten drivs i Aqilions regi i samarbete med utvalda CRO-bolag (Contract Research Organisations) med särskilt fokus och spetskompetens på innovativa tidiga läkemedelsprojekt. Målsättningen är att utveckla båda projekten till attraktiva prekliniska projekt för att därefter identifiera en partner som kan stödja den kliniska och kommersiella utvecklingen.

– Vi är stolta över att meddela att Aqilion nu startar två innovativa läkemedelsprojekt som båda utgår från ny kunskap från läkemedelsindustrin och den akademiska forskningen inom inflammation, onkologi och immunologi. Jag är övertygad om att vårt nya fokusområde och sätt att arbeta kommer att resultera i synergieffekter, fördjupad kunskap i teamet och ett stärkt samarbete framöver med utvalda partners och kunder i industrin. Jag ser fram emot att rapportera om resultat framöver, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

Aqilion är ett bolag i en progressiv förändringsfas vilket har inneburit en nystart baserad på ett gediget analysarbete som definierade en framåtriktad strategi. Tidigare i år t ex bytte bolaget namn till Aqilion som en bekräftelse på förändringen. Vägen har gått via rekrytering av ett förstärkt team samt en inventering och validering av de projekt Aqilion hade i sin portfölj då. Viljan att bygga en affärsmodell som levererar i kombination med modet att stänga de projekt som inte når uppsatta kriterier kommer att vara avgörande för att lyckas.

För mer information, vänligen kontakta

Sarah Fredriksson, styrelseordförande i Adenovir Pharma AB och VD i AQILION AB,
070 261 4575, sarah.fredriksson@www.aqilion.com

Om AQILION AB

Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse.

Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »