Skip to content

Aqilion säljer sitt aktieinnehav i portföljbolaget Glactone Pharma

AQILION AB säljer hela sitt aktieinnehav i portföljbolaget Glactone Pharma AB till Daniel Lifveredson Invest AB. Köpeskillingen är uppdelad på ett mindre belopp som initial betalning vid övertagandet och en tilläggsbetalning som baseras på Glactone Pharmas utveckling framöver.

Glactone Pharma AB bildades 2012 som ett projektbolag inom dåvarande Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB, numera AQILION AB. Glactone Pharma utvecklar nya innovativa läkemedelskandidater för behandling av prostatacancer i ett sent stadium (kastrationsresistent prostatacancer). Innovatörernas idé bygger på att en naturligt förekommande molekyl som visat sig binda till och blockera STAT3, som är överaktivt i cancerceller, och bidrar till att kastrationsresistenta prostatacancerceller kan växa ohämmat. Då STAT3 är involverat i många av de centrala sjukdomsprocesserna i cancer anses STAT3-blockering vara en av de mest lovande nya metoderna för att behandla olika former av cancer.

I enlighet med Aqilions strategi och affärsmodell har bolaget inventerat sina respektive innehav i portföljbolagen. Aqilions bedömning är att Glactone Pharma kan få bättre möjligheter och förutsättningar för en framgångsrik fortsatt utveckling under en ny huvudägare, varför Aqilion nu har avyttrat hela sitt aktieinnehav.

– Glactone Pharmas forskning och utveckling är både gedigen och nyskapande. Med en ny huvudägare på plats får bolaget möjlighet att utveckla såväl befintliga immateriella rättigheter som helt nya läkemedelskandidater. Jag ser fram emot att följa Glactone Pharma framöver då innovatörerna tillsammans med ledning och ägare nu har goda förutsättningar för en lyckad fortsatt utveckling, säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

För mer information, vänligen kontakta

Sarah Fredriksson, styrelseordförande i Adenovir Pharma AB och VD i AQILION AB,
070 261 4575, sarah.fredriksson@www.aqilion.com

Om AQILION AB

Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse.

Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »