Skip to content

Aqilion presenterar valberedningen inför årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

• Christian Ewe, utsedd av aktieägaren LMK Forward AB

• Linus Wiebe, utsedd av aktieägaren Fåhraeus Start Up and Growth Fund AB

• Katarina Berggren, utsedd av aktieägaren Grenspecialisten AB

 

Ledamöterna utser ordföranden mellan sig.

 

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 ta fram förslag till stämmoordförande, val av

styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och

styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

 

Årsstämman i AQILION AB (publ) kommer att hållas måndag den 10 juni 2024, kl 17.00 i Helsingborg.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com