Skip to content

Aqilion presenterar resultat på vetenskapliga konferenser

AQILION AB (publ) kommer att presentera uppdateringar om bolagets framsteg och vetenskapliga resultat vid på två olika vetenskapliga konferenser i maj. Presentationerna omfattar pipelineprogrammen AQ280 för behandling av eosinofil esofagit och AQ312 för behandling av ulcerös kolit.

Johan Lund, CSO, presenterar Aqilions pipeline med särskilt fokus på AQ280-programmet och läkemedelskandidaten AQ312 på The Annual Conference of International Drug Discovery and Science technology (IDDST) i Osaka, Japan den 22-24 maj (https://www.iddst.com/iddst2024/default.asp ).

 

Anneli Tinnerholm, Senior Director Clinical Operations, Wayne Russell, Senior Director Translational Biology and Innovation samt Jan Törnell, CMO presenterar vetenskapliga posters med resultaten från Fas 1-studien med AQ280 och nya prekliniska data som beskriver läkemedelskandidaten AQ312 på Digestive Disease Week (DDW) 2024 i Washington den 18-21 maj (https://ddw.org ).

 

AQ280

Aqilion utvecklar läkemedelskandidaten AQ280 som en potentiell behandling av eosinofil esofagit (EoE). AQ280 är en oral, småmolekylär selektiv JAK1-hämmare. JAK1 är ett kinas, som accelererar inflammatoriska processer. Genom att hämma dess mekanism har man möjlighet att minska symptom och sjukdomsutveckling i kroniskt inflammatoriska sjukdomstillstånd.

 

AQ312

Läkemedelskandidatien AQ312 slår mot en kärnreceptor som heter AhR för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Genom att påverka AhRreceptorn påverkas kroppens eget immunförsvar att öka de antal celler i tarmens slemhinna som har förmåga att dämpa inflammationen. Potentiellt kan ett läkemedel som dämpar inflammationen lokalt i tjocktarmen minska besvären för patienter med ulcerös kolit (UC).

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, +46 (0)70 261 4575,
sarah.fredriksson@aqilion.com