Skip to content

Aqilion avyttrar sitt innehav i projektbolaget Belina till dess grundare

Projektbolaget Belina driver ett innovativt projekt i tidigt skede och utvecklar en produkt för behandling av bröstcancer.Under 2018 har Aqilion ändrat sin strategi och organisation och som en konsekvens av detta tagit beslutet att överlåta Aqilions innehav i Belina AB till dess grundare och innovatör. Rationalen är att Aqilion inte längre är en optimal partner för den fortsatta utvecklingen av projektbolaget Belina och kommersialisering av dess framtida produkt.

Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att en långtidsbehandling med en specifik läkemedelssubstans i kombination med dagens behandlingsregimer för bröstcancer kan leda till en signifikant bättre överlevnad. Innovationen har sin grund i forskningsarbete inom onkologi under professor Håkan Olssons ledning vid Lunds universitet. Forskargruppen har genom data- och registerstudier funnit att patienter som har medicinerats med ett godkänt läkemedel parallellt med bröstcancerbehandlingar har visat på en högre överlevnad. Belina startades som ett mycket tidigt innovationsprojekt inom dåvarande PULS-gruppen, numera Aqilion.

– Innovationen bygger på stora registerstudier och gedigen forskning inom bröstcancer och är mycket intressant. Vår bedömning baserad på Aqilions nya strategi är att vi inte längre är rätt partner för den kommersiella utvecklingen av projektet och styrelsen har därför beslutat att överlåta Aqilions andel i Belina till grundaren. Vi hoppas på detta sätt bidra till att Håkan Olssons forskningsgrupp kan fortsätta exploatera nya data och bana väg för att upptäckten i framtiden ska komma patienter till nytta, säger Sarah Fredriksson, VD i Aqilion.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life-science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.