Skip to content

Aqilion återfår rättigheterna till TAK1-programmet

AQILION AB (publ) meddelar att Aqilion och Merck har beslutat att avsluta den gemensamma utvecklingen av TAK1-programmet. Data som genererats under samarbetet har förändrat risk-nytta-profilen inom de avsedda indikationerna. Merck kommer att återlämna alla rättigheter enligt det licens- och samarbetsavtal som ingicks mellan de två parterna i februari 2023.

Aqilion kommer att säkerställa att all data och material kommer att överföras till bolaget och kommer därefter att göra en intern analys av alternativen för att vidareutveckla programmet, antingen inom inflammationsområdet eller inom andra terapiområden. På kort sikt kommer Aqilion att prioritera och fokusera sina resurser på de befintliga pipeline-programmen, utanför TAK1-programmet.

 

Utvecklingen av selektiva TAK1-hämmare resulterade i ett unikt och högkvalitativt datapaket som gav Aqilion möjlighet att genomföra en preklinisk affär med Merck. Under det gemensamma utvecklingsarbetet har data genererats som visat på ökade utmaningar med att utveckla ett läkemedel med rätt risk-nytta-profil i de tänkta indikationerna, och med hänsyn till befintliga strategiska prioriteringar.

 

Licens- och samarbetsavtalet med Merck validerade vår affärsstrategi att generera högkvalitativa och innovativa forskningsprojekt. Det är olyckligt, men inte ovanligt att i denna tidiga fas av läkemedelsutveckling upptäcka utmanande aspekter av nya mekanismer. Vi prioriterar nu våra resurser på de befintliga pipeline-programmen, utanför TAK1-programmet, kommenterar Sarah Fredriksson, VD för Aqilion.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, +46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

 

Om Aqilion

Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar.

 

Vi identifierar innovativa idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. De idéer som vi väljer är baserade på solid vetenskaplig grund där vi med rimliga antaganden tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta.

 

Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till proof-of-concept i kliniska studier. Aqilion driver sina utvecklingsprogram i en delvis virtuell organisation i nära samarbete med utvalda partners med särskild spetskunskap inom läkemedelsutveckling.

 

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com