Skip to content

Adenovir Pharma tar in 9,6 miljoner för fortsatt utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma AB tar in 9,6 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fas 1-prövning och fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner (EKC). Dessa ögoninfektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen och saknar idag effektiv behandling.

Kapitaltillskottet kommer att användas för fortsatt produktutveckling och klinisk fas 1-prövning hos friska frivilliga försökspersoner. De största finansiärerna i emissionen är P.U.L.S. AB, BWG Holding, Länsförsäkringar Skåne,Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelsesamt Augmenta.

–  Vi är mycket nöjda det stöd vi har från våra finansiärer. Vi är givetvis också mycket glada för att utvecklingen av detta spännande svenska projekt går framåt och som har potential att kunna lösa ett stort medicinskt behov, säger Niklas Arnberg, professor vid Umeå Universitet och en är en av innovatörerna.

–  Projektet har utvecklats väl sedan start och i och med fas 1-prövning har vi nått en viktig milstolpe som visar att kvaliteten i projektets genomförande är hög, säger Pontus Ottosson, P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences), som är en av de större finansiärerna i Adenovir Pharma. P.U.L.S. kan därmed peka på ännu ett exempel där vår affärsmodell fungerar väl, fortsätter Ottosson.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC):

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen. Varje år drabbas miljontals människor. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirus-orsakade ögoninfektioner.

Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Dellgren, projektledare Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com eller telefon: 0707- 455 005. Besök gärna www.adenovir.com.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar antivirala läkemedel för behandling av vissa ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery.

 

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.