Skip to content

Adenovir Pharma tar in 15,8 miljoner för att finansiera fas II-studie

Adenovir Pharma har genom en nyemission finansierat sin fas II-studie för patienter med den
smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit). EKC drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen och saknar idag effektiv behandling.  I höstas meddelade Adenovir Pharma att dess läkemedelskandidat visat sig vara vältolererat och säkert i fasI. Nu tas därför nästa steg med en fas IIa multicenterstudie i flera länder.

– Det läkemedel vi utvecklar har potential att lösa ett mycket stort medicinskt problem som idag saknar lösning. EKC är mycket smittsamt och kan efter den akuta fasen ha ett förlopp med synnedsättning
lång tid efter att man har varit infekterad. Vi har genom denna övertecknade emission fått förnyat förtroende från våra finansiärer i utvecklandet av denna angelägna läkemedelsbehandling mot EKC, säger Björn Dellgren som är projektledare för Adenovir Pharma.

– Adenovir Pharma har haft en mycket positiv utveckling sedan projektstart. I och med att vi nu går in i fas II intensifieras också sökandet efter potentiella köpare, säger Pontus Ottosson, VD vid P.U.L.S.
(Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences), som är en av de större finansiärerna i Adenovir Pharma.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC): Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de
mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen. Varje år drabbas miljontals människor. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas
som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirus-orsakade ögoninfektioner.

Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och
arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Dellgren, projektledare Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com
eller telefon: 0707- 455 005. Besök gärna www.adenovir.com.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar antivirala läkemedel för behandling av vissa
ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och
P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature
Medicine
. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery.

 

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.