Skip to content

Adenovir Pharma tar in 10,7 miljoner för utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma tar in 10,7 miljoner för utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma AB tar in 10,7 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner. Dessa infektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett stort antal människor. Idag finns inte någon effektiv behandling.

Kapitaltillskottet kommer att användas för fortsatt produktutveckling, prekliniska och kliniska studier.  De största finansiärerna i emissionen är BWG Holding, P.U.L.S. AB, Länsförsäkringar Skåne, Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse samt Augmenta.

”Vi är mycket nöjda med utvecklingen av detta spännande svenska projekt och givetvis för det  stöd vi har från våra finansiärer ” säger Niklas Arnberg vid Umeå Universitet som är en av innovatörerna.

William Gunnarsson, BWG Holding som gått in som en ny större finansiär i Adenovir Pharma, säger att ”Jag anser att projektet har utvecklats väl sedan start och  har potential att kunna lösa ett stort medicinskt behov samtidigt som det har möjlighet att bli en god investering.”

Om epidemiskt keratokonjunktivit  (EKC)

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen och drabbar många miljoner människor varje år. Epidemisk keratokonjunktivit (EKC) är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och som drabbar både ögats hornhinna och bindhinna och är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirus-orsakade ögoninfektioner.

Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Drabbade patienter blir oftast sjukskrivna . Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser. Samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50% av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

Om Adenovir Pharma AB

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar antivirala läkemedel för behandling av vissa ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och docent Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling.