Skip to content

A major deal for pharmaceuticals company DuoCort

Plenadren® är den första innovationen på över 50 år för behandling av binjurebarksvikt. Produkten är en så kallad dual release av hydrokortison som har designats för att bättre härma den normala fysiologiska frisättningen av kortisol och därmed förbättra behandlingen för patienter med binjurebarksvikt. Plenadren® fick en positiv bedömning för ett marknadsgodkännande för behandling av binjurebarksvikt hos vuxna av EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten i juli i år. Ett slutligt marknadsgodkännande av EU- kommissionen förväntas under innevarande kvartal.

ViroPharmas förvärv av DuoCort Pharma kommer att genomföras efter marknadsgodkännande i EU av Plenadren®. ViroPharma kommer då att göra en första betalning på 220 miljoner kronor till DuoCort AB. Avtalet innehåller möjliga tilläggsbetalningar på 860 miljoner som beror på uppnådda regulatoriska mål och försäljningsmål. Av dessa kan upp till 160 miljoner kronor betalas för de regulatoriska målen och resten för uppnådda försäljningsmål. Totalt kan affären bli värd upp till över en miljard kronor för DuoCort AB.
Plenadren® har under sju år utvecklats av DuoCort Pharma. De kliniska studierna har utförts i samarbete med ett antal svenska universitetssjukhus. Projektet startades av och har drivits inom PULS, en privat inkubator och finansiär med fokus på tidiga projekt inom life science. För att utveckla Plenadren® från idé till färdig produkt har det krävts ett stort antal investerare där de största är Inter Life Science AB, Länsförsäkringar Skåne och T-bolaget AB.

Jacob Kaluski, styrelseordförande i DuoCort och DuoCort Pharma, säger att ” Vi är mycket nöjda att ViroPharma förvärvar DuoCort Pharma och därmed de globala produkträttigheterna för Plenadren®.  Produkten kommer i goda händer hos ViroPharma som är ett internationellt verksamt företag med fokus på att förse patienter med svåra sjukdomar en bättre behandling. DuoCort är ett bra exempel på hur ett litet svenskt företag kan ta fram en behandling som har potential att bli världsledande och därtill ge god avkastning för de investerare som trott på och satsat riskkapital i utvecklingen av Plenadren® sedan bolaget startades 2004.”

Evli Bank har varit finansiell rådgivare  till DuoCort AB i samband med transaktionen.

Om binjurebarksvikt Binjurebarksvikt är en ovanlig, livshotande sjukdom som drabbar patienter i aktiv ålder. För att överleva behöver patienterna som lider av denna sjukdom livslång ersättningsbehandling med hydrokortison. Behandling av binjurebarksvikt innebär att man ersätter de hormoner som patientens egen binjurebark inte kan producera. Kortisol ersätts med hydrokortison, den syntestiska formen av kortisol. Det finns olika typer av binjurebarksvikt: primär binjurebarksvikt också kallad Addisons sjukdom, sekundär binjurebarksvikt och CAH- congenital adrenal hyperplasi.  

Om DuoCort AB

DuoCort AB är ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på att förbättra glukokortikoid behandling. Det helägda dotterbolaget DuoCort Pharma har utvecklat Plenadren® en förbättrad glukokortikoid behandling för patienter med binjurebarksvikt, som är en ovanlig sjukdom. DuoCort Pharma har orphan status i EU, Schweiz och USA för Plenadren®. Den nya produkten tas en gång om dagen och är en så kallad dual release. Det innebär att den har ett yttre hölje som direkt frisätter läkemedel och en inre kärna som frisätter läkemedlet över dygnet. Tabletten finns i både 5 och 20 mg. För mer information besök www.duocort.com.
DuoCort AB är ett projektbolag inom life science inkubatorn PULS- Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences. För mer information besök www.pulsinvest.se