Den privata inkubatorn PULS utökar och breddar sin vetenskapliga bas när tre professorer inom olika områden blir Associate Partners och ansluter sig till de övriga drygt tjugo partners och Associate Partners.

De nya Associate Partners är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola, Anders Jeppsson professor i thoraxkirurgi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Håkan Olsson, professor i onkologi vid Lunds Universitet.

Ellervik forskar på hur kolhydrater av olika slag kan användas som cancermedicin. Han bedriver också grundforskning inom kolhydratområdet vilket syftar till ökad förståelse för hur socker fungerar kemiskt och biologiskt.

Jeppssons forskning syftar till att minska komplikationer efter hjärtoperationer, särskilt avseende blödningar och att undersöka hur kroppen reagerar när blodcirkulation och andning tas över av hjärtlungmaskinen under operationen.  Olssons forskning är fokuserad på cancerepidemiologi, cancergenetik, tumörbiologi, cancerprognos och behandling.

PULS Partnerskap består av ett tjugotal personer som representerar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av Partners har en förankring i universitets- och forskningsmiljön och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetens genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa innovatörer.

”Det känns mycket positivt att kunna stärka och utöka partnerskapet i PULS  Detta är ett led i vår ambition att bli den ledande kommersiella  inkubatorn inom svensk life science. Genom att ytterligare bredda kompetensbasen kan vi generera och utvärdera projekt inom fler områden”, säger Pontus Ottosson, VD i PULS

 

 

 

Om P.U.L.S. AB

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB grundades 2002. PULS arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life science och kompetens genom hela värdekedjan, från FoU till kommersialisering. PULS affärsmodell är att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitet nås det gemensamma målet att maximera, tydliggöra och realisera värdet av produktidéerna genom en framgångsrik avyttring.

För mer information, besök www.pulsinvest.se eller
kontakta VD Pontus Ottosson på telefon 042-38 74 18