Tankar från Almedalen: Räcker det med mer kapital?

Den frågan funderade jag på när jag reste hem efter en intensiv dag i Visby. Almedalsveckan var i full gång och i den paneldebatt som jag hade deltagit i ställdes frågan om notering av life science bolag i tidigt skede på sin spets. Samtidigt konstaterade flera deltagare, från bland annat innovationsmiljöer runt om i Sverige, att det saknas kapital på alla nivåer för life science bolag – från tidiga pre-seed investeringar till tillväxtfas. Visst råder det brist på kapital, men jag tycker att det inte är hela sanningen.

Kunskapskapitalet och morgondagens life science bransch
Jag saknar samtalet om kunskapskapitalet och diskussionen om vilka life science bolag som Sverige behöver i framtiden? Ska vi bygga en bransch som säljer ut projekt i tidig fas, eller vill vi något mer?

För att lyckas med ett läkemedelsprojekt måste affärsutvecklingen vara i full gång redan innan den första patentansökan är skriven. Patientnyttan måste vara i fokus från start, likaså strategisk insikt i hur det färdiga läkemedlet ska produceras, prissättas och distribueras. Det krävs med andra ord mycket kunskap och erfarenhet från branschen. De stora läkemedelsbolagen har resurser att utbilda sin personal internt samt bygga en erfarenhetsbank och ett kunskapskapital från idé till patient. För ett nystartat projekt i ett ungt bolag måste det självklart till kapital som i sin tur i bästa fall ger tillgång till professionell erfarenhet som komplement till ett start-up management. Men, jag undrar om det räcker och om det är en hållbar lösning för branschen och Sverige.

Enligt min uppfattning så är det precis det här som gör att PULS är unikt i sitt slag. PULS har sedan många år tillbaka nyckelfunktioner med rätt kompetens på plats samt relevant erfarenhet och gediget kunskapskapital.

Ett bra exempel är det nystartade projektet Belina som bygger på en av våra partners cancerforskning och har därefter utvecklats till ett kommersiellt projekt med hjälp av PULS samlade kompetens. Dessutom samarbetar Belina med LIDDS, ett tidigare PULS-bolag numera listat på First North. PULS samlade kompetens och erfarenhet gjorde det möjligt att se Belinas potential och snabbt komma igång.

Med andra ord, PULS tillför projekten så mycket mer än kapital och det är bland annat det immateriella värdet som vi ska bygga vidare på. Tillsammans med våra partners, innovatörer, investerare och andra intressenter kan och ska vi skapa morgondagens läkemedelsbolag.

Jag ser fram emot en spännande höst och det fortsatta engagemanget i alla våra projekt, men innan dess önskar vi på PULS en riktigt skön sommar.

Sarah Fredriksson
VD