Upptäckterna bakom årets Nobelpris i kemi och medicin har på relativt kort tid resulterat i nya behandlingar och en ökad insikt i hur immunförsvaret fungerar som har inneburit stora steg framåt i kampen mot bland annat cancer.

Även om vi inom life science har noterat hur snabbt varianter av antikroppen har vunnit mark som läkemedel så inser vi att det saknas lösningar för de patienter som inte svarar på ny teknik. Konsten att ta fram personliga och riktade behandlingar som tar hänsyn till alla individuella varianter av sjukdomar är fortfarande en utmaning. För att ha råd att betala för behandlingarna krävs inte bara nya innovationer, artificiell intelligens och tvärvetenskap; utan också mer kunskap och modet att välja bort det som inte fungerar i vissa patientgrupper. Dessutom måste vi se till helheten för samhällets betalningsförmåga för läkemedel och behandlingar.

Ny teknik och drivet i forskning och utveckling måste gälla alla patientgrupper i samhället. Förebyggande åtgärder, tidig diagnostik och helt nya behandlingar måste till även för sådana sjukdomar där det finns en etablerad behandling sedan länge, men som kanske inte är varken effektiv eller individuellt utformad. Det kan bidra till att vi på sikt kan sänka de totala kostnaderna för stora patientgrupper så att budgeten för läkemedel räcker också till de helt nya behandlingarna där det saknas läkemedel idag och där pris per behandling skjuter i höjden. Alla innovativa aktörer kanske inte kan ligga fronten i utvecklingen av nya läkemedel inom immunonkologi, men det finns en uppsjö av andra behov att ta sig an. Vårt gemensamma mål är att samhället i framtiden självklart ska kunna tillhandahålla och betala för en högkvalitativ individuell behandling för varje patient.

Mod var temat för underhållningen på årets Nobelfest. Det passar även in för PULS arbete nu och framöver. Mod att välja de projekt där vi kan göra skillnad om 5 till 10 år, även om de inte är det mest trendiga i vår omvärld just nu. Mod att skapa en skarpsynt, erfaren och flexibel organisation med många olika kompetenser och intellekt utan att bygga upp orealistiska fasta kostnader. Mod att tålmodigt leta efter innovationer utanför de källor som vi använt historiskt sett.

Det finns all anledning att växla upp takten i PULS förändringsarbete och med ökat mod ta oss an de nya utmaningarna, men först vill jag passa på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Sarah Fredriksson
VD, PULS