Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

Helsingborg – den 18 juni 2021 – AQILION AB (publ) har idag den 18 juni 2021 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De…

Kallelse till årsstämma i AQILION AB (publ)

Aktieägarna i AQILION AB, 556623-2095, kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 juni 2021. Aqilions årsstämma 2021 hålls fredagen den 18 juni. Med anledning av coronaviruset har styrelsen…

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

Helsingborg – den 10 juni 2020 – AQILION AB har idag den 10 juni 2020 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De…

Aqilion publicerar årsredovisning för 2019

Helsingborg – 15 maj 2020 – AQILION AB tillkännager idag att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. Redovisningen sammanfattar bolagets affärsverksamhet,…

Aqilions projektbolag Trophea likvideras

Idag meddelar AQILION AB att vid en extra bolagsstämma i projektbolaget Trophea AB med det helägda dotterbolaget Trophea Development AB togs beslutet att likvidera båda bolagen. Beslutet innebär…

Aqilions projektbolag Adenovir Pharma likvideras

Idag meddelar AQILION AB att vid en extra bolagsstämma i projektbolaget Adenovir Pharma AB togs beslutet att likvidera bolaget. Beslutet innebär att likvidationen inleds den 1 november…

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg. ValberedningenValberedningen har bestått…

Aqilion inleder ett samarbete med Immunscape

Aqilion söker tidiga innovativa läkemedelsprojekt sombaseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Immunscape har utvecklat…

PULS byter namn till AQILION AB

Idag byter bolaget Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science, P.U.L.S. AB namn till AQILION AB. Namnbytet markerar en ny fas i bolagets utveckling med en ny strategi och identitet….

PULS presenterar valberedning inför årsstämman 2019

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2019, lägga fram förslag rörande bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, val av och arvode…

PULS har ny styrelseordförande och fokuserar på förändringsarbetet

​P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Andersson, Johan Lund och Andreas Segerros. Johan Lund valdes till ny styrelseordförande.

PULS rekryterar Fredrik Lindgren som Chief Business Officer

Den 1 juli 2018 tillträder Fredrik Lindgren som Chief Business Officer, CBO, i PULS. I sin nya roll kommer Fredrik att arbeta med den strategiska och operativa affärsutvecklingen av PULS portfölj samt bidra med stöd till utvecklingen av respektive projektbolag.

Glactone Pharma erhåller finansiering från Swelife och Medtech4health

Glactone Pharma har i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi.

Kort från PULS årsstämma 2017

P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 14 juni 2017. Vid stämman omvaldes Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand och Michael Oredsson valdes till ny styrelseledamot. Ragnar Lindqvist omvaldes som styrelseordförande.

Glactone Pharma får patent godkänt i Sverige

Glactone Pharma har beviljats ett svenskt patent som avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500 som har förbättrade läkemedelsliknande egenskaper. Glactone Pharma arbetar aktivt med att profilera småmolekylära STAT3-hämmare som potentiella nya cancer-immunterapier och läkemedel mot behandlingsresistenta tumörer, områden där substanser som blockerar STAT3 har goda möjligheter.

Laccure tecknar exklusivt och globalt licensavtal med amerikanska Combe, ett ledande egenvårdsföretag

PULS projektbolag Laccure AB har tecknat ett licensavtal som ger Combe Inc. exklusiva globala rättigheter till Laccures egenvårdsprodukt som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebär att Laccure erhåller en betalning vid signering och delmålsbetalningar samt royalty. Enligt avtalet kommer ägarskapet av produkten på sikt att gå över till Combe.

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 procent. Listningsemissionen tecknades av fler än 900 investerare.

PULS startar projektbolaget Belina med fokus på bröstcancer och inleder samarbete med LIDDS

P.U.L.S. AB har startat ett nytt projektbolag, Belina AB, som utvecklar en produkt för bättre behandling av patienter med bröstcancer. Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att en parallell långtidsbehandling med en specifik läkemedelssubstans i kombination med dagens behandlingsregimer för bröstcancer kan leda till ett signifikant bättre behandlingsresultat.

Sarah Fredriksson ny VD i P.U.L.S. AB

Sarah Fredriksson har utsetts till ny VD i PULS och efterträder Pontus Ottosson. Hon kommer att tillträda sin befattning senast vid halvårsskiftet.

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.

Framgångsrik nyemission i AcuCort

AcuCort AB genomförde under augusti och september en företrädesemission omfattande
6 miljoner kronor som övertecknades. Emissionen genomfördes för att tillföra kapital till verksamheten och bredda ägandet inför en planerad notering under 2017.

Clas Runnberg utsedd till partner i PULS

Life science bolaget PULS har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom att utse Clas Runnberg till partner. – Det är glädjande att Clas har tackat ja till att ta sig an rollen som partner i PULS….

Adenovir Pharma tar in 5,5 MSEK inför exitprocess

Adenovir Pharma meddelar att bolaget har genomfört en nyemission om 5,5 MSEK och att bolaget har startat sin exitprocess. Bolaget utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC…

Glactone Pharmas företrädesemission fulltecknad

Glactone Pharma meddelar att bolagets avslutade nyemission har blivit fulltecknad. Kapitaltillskottet kommer att användas till att vidareutveckla bolagets unika småmolekylära hämmare av målproteinet STAT3 för behandling av prostatacancer och användning inom immuno-onkologi. Samtidigt fortsätter bolaget att presentera sitt projekt för investerare och potentiella partners.

Mats Lidgard ny partner i PULS

PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom nya partnern Mats Lidgard.
– Vi är mycket nöjda med att ha Mats Lidgard som ny partner i PULS. Mats stärker våra kompetensområden, såväl det juridiska som affärsmässiga, inom life science, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Ny publikation om EKC – en mycket smittsam ögoninfektion orsakad av adenovirus

En forskargrupp vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, Karolinska Institutet i Solna och Umeå Universitet har publicerat vetenskapliga upptäckter kring den allvarliga ögoninfektionen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) i den väl ansedda tidskriften Acta Ophthalmologica. Forskarna har visat att patienter uppvisar svårare kliniska symptom vid EKC orsakade av vissa specifika adenovirus. .

Glactone Pharma får finansiering från VINNOVA

Glactone Pharma har beviljats finansiering av VINNOVA för att utveckla metoder för att designa nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom immuno-onkologi, områden där en STAT3-hämmare har stora möjligheter att kunna möta stora medicinska behov och att hjälpa patienter.

LIDDS utvecklar ny läkemedelskandidat med docetaxel

Med sin drug development-teknologi har LIDDS framgångsrikt utvecklat en ny läkemedelskandidat med docetaxel, ett cytostatikum som används för behandling av många olika cancerformer. LIDDS kommer…

PULS rekryterar Lena Mårtensson som partner

PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, rekryterar Lena Mårtensson som ny partner.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Lena Mårtensson som partner i PULS. Lena stärker våra kompetensområden, speciellt genom hennes förmåga att brygga mellan strategisk affärsutveckling och vetenskap, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Glactone Pharma får patent godkänt i Europa

Patentet avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt nya småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom…

Möt PULS på Park Annual den 17 september i Göteborg

Den 17 september är det dags för Park Annual som i år firar sitt 10-årsjubileum. Eventet äger rum på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget i Göteborg och arrangör är Sahlgrenska…

American Society of Clinical Oncology (ASCO): Glactone Pharma visar att ny substans reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i prostatacancerceller

Glactone Pharma har genererat nya data som visar att STAT3-hämmaren GPA 500 reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i behandlingsresistenta prostatacancerceller och att aktivering av transkriptionsfaktorn STAT3 är en mekanism som leder till att patienter inte svarar på behandling. Resultaten redovisas i ett abstract (J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e16075)) som publiceras vid ASCO.

Adenovir Pharma förstärker styrelsen

Adenovir Pharma, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande life science-inkubator, har förstärkt styrelsen med två ledamöter med gedigen bakgrund inom läkemedelsindustrin, Karin Wingstrand och Mats Lidgard.

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015: LIDDS AB meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015

Utifrån de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, medicinsk kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

PULS tog hem en Företagsstjärna

Life science inkubatorn PULS uppmärksammas av Helsingborg med utmärkelsen Företagsstjärna. Motivering: “Sveriges största privata life science inkubator PULS bygger vidare på Helsingborgs tradition inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Som spindeln i nätet kring projekt som utvecklar läkemedel mot svåra sjukdomar, bidrar PULS till att göra Helsingborg till en skapande och pulserande stad.”

PULS-partnern Louise Warme vinner innovationspris

Louise Warme, associerad partner i PULS och tillika VD i Lara Diagnostics, som nyligen erhöll första pris i tävlingen Inission Innovation Awards. Lara Diagnostics utvecklar mätinstrument för att underlätta diagnosticeringen av nervskador hos diabetespatienter.

Handelsstart idag för LIDDS AB på Nasdaq OMX First North

LIDDS AB börsintroduceras idag på Nasdaq OMX First North. LIDDS har utvecklat en produkt – Liproca® Depot – mot lokaliserad prostatacancer och har i tre fas IIa-studier visat på sänkta PSA-nivåer och minskad prostatavolym. LIDDS AB har nyligen tillförts 34,5 MSEK före emissionskostnader via nyemission och aktiespridning.

AcuCort tar in 4,6 MSEK och inleder exitprocessen

AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har nyligen genomfört en nyemission om 4,6 MSEK som säkrar driften i bolaget under den försäljningsprocess som nu inletts. AcuCort har utvecklat en lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd.

Glactone uppmärksammas i internationella tidskrifter

Glactone Pharma AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, utvecklar ett läkemedel för behandling av spridd kastrationsresistent prostatacancer. Glactone och dess läkemedelsprojekt med fokus på signalproteinet STAT3, profilerades nyligen i den välrenommerade tidskriften BioCentury.

Marie Lidgard till PULS styrelse

Vid gårdagens årsstämma i PULS, Sveriges största privata inkubator inom life science, valdes Marie Lidgard till ny styrelseledamot. Marie Lidgard har omfattande bakgrund inom finansbranschen, är Senior Partner vid Lavindia AB samt sitter i styrelsen för sex företag och organisationer, däribland AlmiInvests investeringskommitté.

LIDDS listas på Nasdaq OMX First North

LIDDS, ett projektbolag inom PULS, Sveriges ledande privata inkubator inom life science, genomför en nyemission och börsintroduceras på Nasdaq OMX First North. LIDDS har utvecklat en produkt – Liproca® Depot – mot lokaliserad prostatacancer och har i tre fas IIa-studier visat på sänkta PSA-nivåer och minskad prostatavolym.

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har vid sin årsstämma 20 maj 2014 beslutat om följande nya styrelseledamöter: Maria Forss som ordinarie ledamot samt Helena Brisby och Jesper Dahlberg som suppleanter.

Adenovir Pharma får bidrag från Vinnova för ny innovation

Det svenska bolaget Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) som orsakas av adenovirus. Adenovir befinner sig just nu i fas II med sin nuvarande läkemedelskandidat ADP-209. Vinnova har nu tilldelat Adenovir ett bidrag om 600 000 kr för utvecklingen av en andra generationens läkemedel.

AcuCort visar kliniska data för säker och effektiv produkt vid akuta allergiska tillstånd

AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande privata inkubator inom life science, har i en klinisk studie visat att deras produkt, som är en lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd, är säker och effektiv. Den aktiva substansen är en väldokumenterad och välkänd glukokortikoid som verkar antiinflammatoriskt.

PULS stärker partnerskapet ytterligare med sju personer

Sveriges ledande privata life science-inkubator, P.U.L.S., rekryterar sex personer – varav fyra kvinnor – som nya partners. Karin Wingstrand, som även sitter i PULS styrelse, blir ny partner och följande personer har utsetts till associerade partners: Jovanna Dahlgren, Camilla Glad, Peter Moldeus, Daniel S. Olsson, Tai Phan och Louise Warme.

Adenovir Pharma startar fas II-studie med ögondroppar

Det svenska läkemedelsbolaget Adenovir Pharma har inlett en fas II-studie för behandling av patienter med den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit). EKC drabbar årligen miljontals människor över hela världen och kan leda till synnedsättning. Det finns idag ingen effektiv antiviral behandling mot EKC.

Glactone Pharma tar in 5,5 MSEK

Glactone Pharma AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har nyligen genomfört en nyemission om 5,5 MSEK för fortsatt utveckling av sin produkt mot kastrationsresistent prostatacancer. Glactone Pharma har hittills uppfyllt alla projektmål sedan bolagsstart och nyemissionen ska finansiera nästa fas i den prekliniska utvecklingen.

PULS-bolagen Laccure och Glactone tar in nytt kapital

Nyligen genomfördes nyemissioner i två projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator. Laccure AB finansieras med 12,3 MSEK för att optimera förutsättningarna inför en kommande försäljning. Glactone Pharma AB tar in 5,5 MSEK för sin fortsatta prekliniska utveckling.

PULS tar in 20 MSEK och stärker den finansiella basen

PULS – Sveriges ledande privata inkubator inom life science – stärker sin ekonomiska bas genom att ta in 20 MSEK genom en emission riktad till en internationell investerare. Emissionen kommer att användas till investeringar i PULS olika projektbolag.

Karin Wingstrand tar plats i PULS styrelse

Vid årsstämman i PULS den 30 maj valdes två nya ledamöter in i PULS styrelse: Karin Wingstrand och Susanne Petersson. Wingstrand har en omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som Global Head and Vice President Clinical Development på AstraZeneca. Petersson är VD i Länsförsäkringar Skåne och representerar därmed den största ägaren i PULS.

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter.

LIDDS tar in 10,5 MSEK inför kommande försäljning

PULS projektbolag LIDDS har nyligen genomfört en fulltecknad nyemission om 10,5 MSEK inför avyttringen av bolaget som är planerad att genomföras under 2013. LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca® Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

Adenovir Pharma tar in 15,8 miljoner för att finansiera fas II-studie

Adenovir Pharma har genom en nyemission finansierat sin fas II-studie för patienter med den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit). I höstas meddelade Adenovir Pharma att dess läkemedelskandidat visat sig vara vältolererat och säkert i fas I. Nu tas därför nästa steg med en fas IIa multicenterstudie i flera länder.

Fyra nya partners till PULS, varav tre kvinnor

PULS, Sveriges största privata inkubator inom life science, stärker partnerskapet ytterligare med fyra nya partners. PULS välkomnar följande personer som associate partners: Sylvie Bove, Helena Brisby, Bertil Guve samt Sophie Manner. Samtidigt blir Thomas Hedner partner, efter att tidigare ha varit associerad partner.

Nystartade Glactone Pharma utvecklar prostatacancerläkemedel

Glactone Pharma är ett nybildat projektbolag inom PULS, Sveriges största privata inkubator inom life science. Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling.

Utmärkta kliniska data för ny behandling av bakteriell vaginos

Det svenska bolaget Laccure AB har utvecklat en ny, revolutionerade behandling för förebyggande av bakteriell vaginos (BV). Behandlingen har en bevisat läkande effekt på 80 procent av patienterna redan efter en vaginaltablett. Produkten tilldelades nyligen en CE-märkning som medicinteknisk produkt i klass IIa.

Positiva resultat i fas I för läkemedel mot ögoninfektion

Adenovir Pharma AB har nyligen genomfört en klinisk fas I-studie med sitt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). EKC orsakas av adenovirus och drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen.

Adenovir Pharma tar in 9,6 miljoner för fortsatt utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma AB tar in 9,6 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fas 1-prövning och fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner (EKC). Dessa ögoninfektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen och saknar idag effektiv behandling.

PULS stärker partnerskapet

Den privata inkubatorn och finansiären inom life science, PULS, har stärkt partnerskapet ytterligare med kompetenser från såväl akademi som industri.

DuoCort får marknadsgodkännande i EU för Planadren®

DuoCort Pharma meddelar att EU-kommissionen gett marknadsgodkännande för Plenadren® (hydrokortison, modified release tablett) i Europa. Plenadren® är ett läkemedel för behandling av binjurebarksvikt hos vuxna och ger dessa patienter den första innovationen på över 50 år.

Adenovir Pharma tar in 10,7 miljoner för utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma AB tar in 10,7 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner. Dessa infektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett stort antal människor. Idag finns inte någon effektiv behandling.

Ny upptäckt ger möjlighet att behandla allvarlig ögoninfektion

En ny molekyl har upptäckts av virusforskare vid Umeå Universitet. Denna betydelsefulla upptäckt har nyligen publicerats i den välrenommerade tidskriften Nature Medicine. Molekylen används av de virus som infekterar ögat och orsakar ögonsjukdomen epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). I dag finns ingen behandling mot den allvarliga och mycket smittsamma ögonsjukdomen.

Adenovir Pharma tar in 6,1 miljoner för utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma AB tar in 6,1 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner. Dessa infektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett stort antal människor. Idag finns inte någon effektiv behandling för dessa ytterst smärtsamma och smittsamma infektioner i ögonen.

Ny arbetande styrelseordförande i inkubatorn PULS

Den privata inkubatorn PULS stärker sin organisation ytterligare med Clas Runnberg som ny arbetande styrelseordförande samt Mats Ardevall som CFO. Ytterligare en ny partner och två associate partners ansluter sig också till det befintliga partnerskapet och breddar därmed kompetensbasen ytterligare.

Den privata inkubatorn PULS tar in 40 miljoner till nya projekt

Den Helsingborgsbaserade inkubatorn PULS tar in 40 miljoner. Kapitaltillskottet ger bolaget möjlighet att mer effektivt driva pågående projekt och starta nya projekt. PULS driver idag fem innovativa projekt som förväntas fylla en viktig plats i behandlingen av sjukdomstillstånd där det idag inte finns tillräckligt bra behandlingsalternativ.

DuoCort tar in drygt 18 miljoner för fortsatt utveckling av sin orphan drug

DuoCort AB tar in drygt 18 miljoner via en nyemission för fortsatt arbete med sin nya behandling för binjurebarksvikt, ofta kallad Addisons sjukdom. Lovande data för produkten har tidigare presenterats och projektet tar senare i år ytterligare ett steg närmare marknaden genom ansökan om marknadsgodkännande inom EU. Det Helsingborgsbaserade företagets nyemission blev kraftigt övertecknad.

LIDDS tar in 11,6 miljoner kronor

LIDDS AB tar in 11,6 miljoner kronor via en nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av produkten Liproca® Depot. Produkten är avsedd för riktad läkemedelsbehandling av prostatacancer. Målet är att kunna erbjuda en effektivare behandling med lägre biverkningsfrekvens än dagens hormonbaserade behandlingsalternativ.

Tre professorer nya Associate Partners i P.U.L.S

Den privata inkubatorn PULS utökar och breddar sin vetenskapliga bas när tre professorer inom olika områden blir Associate Partners.
De nya Associate Partners är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola, Anders Jeppsson professor i thoraxkirurgi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Håkan Olsson, professor i onkologi vid Lunds Universitet.

Natumin Pharma AB har förvärvat Ambria Dermatology AB i sin helhet

Ambria Dermatology har utvecklat en patenterad teknologiplattform , pentane-1,5-diol, för användning inom hud- och hygienområdena. Teknologin gör det möjligt att utveckla nya produkter med unika egenskaper och även att förbättra produkter som redan finns på marknaden. På så vis kan teknologin även användas för att förlänga produktlivscykeln för existerande produkter.

P.U.L.S. erhåller 2 miljoner kronor i anslag från NUTEK

Inom ramen för NUTEKs utlysning “Pilotsatsning på privata företagsinkubatorer” erhåller P.U.L.S. AB 2 miljoner kronor för att stärka inkubatorn. Satsningen skall framförallt gå till att utvärdera nya arbetsmetoder för att finna nya projekt samt att fortsatt stärka arbetet med att stödja projektbolagen under dess tid i inkubatorn.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.