Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB meddelar idag att bolaget på en extra bolagsstämma förstärkt styrelsen efter den kapitalisering som utfördes tidigare i höst.

Framgångsrik nyemission i AcuCort

AcuCort AB genomförde under augusti och september en företrädesemission omfattande
6 miljoner kronor som övertecknades. Emissionen genomfördes för att tillföra kapital till verksamheten och bredda ägandet inför en planerad notering under 2017.

Clas Runnberg utsedd till partner i PULS

Life science bolaget PULS har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom att utse Clas Runnberg till partner. – Det är glädjande att Clas har tackat ja till att ta sig an rollen som partner i PULS….

Adenovir Pharma tar in 5,5 MSEK inför exitprocess

Adenovir Pharma meddelar att bolaget har genomfört en nyemission om 5,5 MSEK och att bolaget har startat sin exitprocess. Bolaget utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC…

Glactone Pharmas företrädesemission fulltecknad

Glactone Pharma meddelar att bolagets avslutade nyemission har blivit fulltecknad. Kapitaltillskottet kommer att användas till att vidareutveckla bolagets unika småmolekylära hämmare av målproteinet STAT3 för behandling av prostatacancer och användning inom immuno-onkologi. Samtidigt fortsätter bolaget att presentera sitt projekt för investerare och potentiella partners.

Mats Lidgard ny partner i PULS

PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom nya partnern Mats Lidgard.
– Vi är mycket nöjda med att ha Mats Lidgard som ny partner i PULS. Mats stärker våra kompetensområden, såväl det juridiska som affärsmässiga, inom life science, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Ny publikation om EKC – en mycket smittsam ögoninfektion orsakad av adenovirus

En forskargrupp vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, Karolinska Institutet i Solna och Umeå Universitet har publicerat vetenskapliga upptäckter kring den allvarliga ögoninfektionen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) i den väl ansedda tidskriften Acta Ophthalmologica. Forskarna har visat att patienter uppvisar svårare kliniska symptom vid EKC orsakade av vissa specifika adenovirus. .

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.