Glactone Pharma får finansiering från VINNOVA

Glactone Pharma har beviljats finansiering av VINNOVA för att utveckla metoder för att designa nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom immuno-onkologi, områden där en STAT3-hämmare har stora möjligheter att kunna möta stora medicinska behov och att hjälpa patienter.

LIDDS utvecklar ny läkemedelskandidat med docetaxel

Med sin drug development-teknologi har LIDDS framgångsrikt utvecklat en ny läkemedelskandidat med docetaxel, ett cytostatikum som används för behandling av många olika cancerformer. LIDDS kommer…

PULS rekryterar Lena Mårtensson som partner

PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, rekryterar Lena Mårtensson som ny partner.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Lena Mårtensson som partner i PULS. Lena stärker våra kompetensområden, speciellt genom hennes förmåga att brygga mellan strategisk affärsutveckling och vetenskap, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Glactone Pharma får patent godkänt i Europa

Patentet avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt nya småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom…

Möt PULS på Park Annual den 17 september i Göteborg

Den 17 september är det dags för Park Annual som i år firar sitt 10-årsjubileum. Eventet äger rum på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget i Göteborg och arrangör är Sahlgrenska…

American Society of Clinical Oncology (ASCO): Glactone Pharma visar att ny substans reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i prostatacancerceller

Glactone Pharma har genererat nya data som visar att STAT3-hämmaren GPA 500 reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i behandlingsresistenta prostatacancerceller och att aktivering av transkriptionsfaktorn STAT3 är en mekanism som leder till att patienter inte svarar på behandling. Resultaten redovisas i ett abstract (J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e16075)) som publiceras vid ASCO.

Adenovir Pharma förstärker styrelsen

Adenovir Pharma, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande life science-inkubator, har förstärkt styrelsen med två ledamöter med gedigen bakgrund inom läkemedelsindustrin, Karin Wingstrand och Mats Lidgard.

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015: LIDDS AB meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015

Utifrån de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, medicinsk kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

PULS tog hem en Företagsstjärna

Life science inkubatorn PULS uppmärksammas av Helsingborg med utmärkelsen Företagsstjärna. Motivering: “Sveriges största privata life science inkubator PULS bygger vidare på Helsingborgs tradition inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Som spindeln i nätet kring projekt som utvecklar läkemedel mot svåra sjukdomar, bidrar PULS till att göra Helsingborg till en skapande och pulserande stad.”

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.