Glactone Pharma is awarded financing from VINNOVA

Glactone Pharma has been awarded financing from the VINNOVA, Sweden’s Innovation Agency, for a new innovation project. The project is aimed at developing methods to design novel synthetic analogs…

Glactone Pharma får finansiering från VINNOVA

Glactone Pharma har beviljats finansiering av VINNOVA för att utveckla metoder för att designa nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom immuno-onkologi, områden där en STAT3-hämmare har stora möjligheter att kunna möta stora medicinska behov och att hjälpa patienter.

LIDDS utvecklar ny läkemedelskandidat med docetaxel

Med sin drug development-teknologi har LIDDS framgångsrikt utvecklat en ny läkemedelskandidat med docetaxel, ett cytostatikum som används för behandling av många olika cancerformer. LIDDS kommer…

PULS rekryterar Lena Mårtensson som partner

PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, rekryterar Lena Mårtensson som ny partner.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Lena Mårtensson som partner i PULS. Lena stärker våra kompetensområden, speciellt genom hennes förmåga att brygga mellan strategisk affärsutveckling och vetenskap, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Glactone Pharma får patent godkänt i Europa

Patentet avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500. Glactone Pharma profilerar aktivt nya småmolekylära hämmare av STAT3 för behandling av prostatacancer och för användning inom…

Glactone Pharma is granted a European patent

The patent relates to novel synthetic analogs of the STAT3 inhibitor GPA500 with improved properties. Glactone Pharma is actively profiling novel small-molecule inhibitors of STAT3 for the treatment…

Möt PULS på Park Annual den 17 september i Göteborg

Den 17 september är det dags för Park Annual som i år firar sitt 10-årsjubileum. Eventet äger rum på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget i Göteborg och arrangör är Sahlgrenska…

Glactone Pharma innovators publish new study showing that the STAT3 inhibitor galiellalactone reduces tumor growth and metastatic spread in an animal model of prostate cancer

Members of Glactone Pharma’s innovator group have published an article in the highly rated scientific journal European Urology: “The STAT3 Inhibitor Galiellalactone Effectively Reduces Tumor Growth and Metastatic Spread in an Orthotopic Xenograft Mouse Model of Prostate Cancer” is published in the journal European Urology, impact factor 13.938 (Eur Urol. 2015, doi:10.1016/j.eururo.2015.06.016).

Adenovir receives VINNOVA grant for second generation drug against contagious eye infection

​Adenovir develops drugs against the contagious eye disease EKC (epidemic keratoconjunctivitis), one of which is now being tested in phase II. VINNOVA, the Swedish Government Agency for Innovation Systems, has granted Adenovir SA Development AB SEK 500,000 for the pharmaceutical development of a second generation drug for the treatment of EKC.

Adenovir Pharma strengthens its board

​Adenovir Pharma has strengthened its board of directors with the addition of two new members with solid experience from the pharma industry, Karin Wingstrand and Mats Lidgard.
“It is very positive that we have managed to attract people like Karin and Mats to our board in the current phase, as we are preparing the company for an exit,” says Stefan Appelgren, chairman of the board, Adenovir.

American Society of Clinical Oncology (ASCO): Glactone Pharma visar att ny substans reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i prostatacancerceller

Glactone Pharma har genererat nya data som visar att STAT3-hämmaren GPA 500 reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i behandlingsresistenta prostatacancerceller och att aktivering av transkriptionsfaktorn STAT3 är en mekanism som leder till att patienter inte svarar på behandling. Resultaten redovisas i ett abstract (J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e16075)) som publiceras vid ASCO.

American Society of Clinical Oncology (ASCO): Glactone Pharma demonstrates that new compound reduces immunosuppressive markers in prostate cancer cells

Glactone Pharma has generated new exciting data demonstrating that the STAT3 inhibitor GPA500 reduces immunosuppressive markers on treatment resistant prostate cancer cells and that activation of the oncogenic STAT3 pathway is a mechanism of treatment resistance. The results will be published as an abstract (J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e16075)) at ASCO.

Adenovir Pharma förstärker styrelsen

Adenovir Pharma, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande life science-inkubator, har förstärkt styrelsen med två ledamöter med gedigen bakgrund inom läkemedelsindustrin, Karin Wingstrand och Mats Lidgard.

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015: LIDDS AB meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015

Utifrån de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, medicinsk kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

American Association for Cancer Research: Glactone Pharma to present data on the effect of new compound on anti-androgen resistant prostate cancer cells

Glactone Pharma will be presenting new exciting data at the annual meeting for AACR, on April 19, that demonstrate that the STAT3 inhibitor GPA500 suppresses the growth of prostate cancer cells resistant to second-generation anti-androgens. With GPA500 as a lead, Glactone Pharma has developed novel proprietary STAT3 inhibitors with improved drug like properties.

PULS tog hem en Företagsstjärna

Life science inkubatorn PULS uppmärksammas av Helsingborg med utmärkelsen Företagsstjärna. Motivering: “Sveriges största privata life science inkubator PULS bygger vidare på Helsingborgs tradition inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Som spindeln i nätet kring projekt som utvecklar läkemedel mot svåra sjukdomar, bidrar PULS till att göra Helsingborg till en skapande och pulserande stad.”

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.