PULS-partnern Louise Warme vinner innovationspris

Louise Warme, associerad partner i PULS och tillika VD i Lara Diagnostics, som nyligen erhöll första pris i tävlingen Inission Innovation Awards. Lara Diagnostics utvecklar mätinstrument för att underlätta diagnosticeringen av nervskador hos diabetespatienter.

Handelsstart idag för LIDDS AB på Nasdaq OMX First North

LIDDS AB börsintroduceras idag på Nasdaq OMX First North. LIDDS har utvecklat en produkt – Liproca® Depot – mot lokaliserad prostatacancer och har i tre fas IIa-studier visat på sänkta PSA-nivåer och minskad prostatavolym. LIDDS AB har nyligen tillförts 34,5 MSEK före emissionskostnader via nyemission och aktiespridning.

AcuCort tar in 4,6 MSEK och inleder exitprocessen

AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har nyligen genomfört en nyemission om 4,6 MSEK som säkrar driften i bolaget under den försäljningsprocess som nu inletts. AcuCort har utvecklat en lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd.

Glactone attracts attention in international journals

Glactone Pharma AB, a project company in P.U.L.S, Sweden’s leading life science incubator, is developing a drug for the treatment of metastasizing castration resistant prostate cancer. Glactone,…

Glactone uppmärksammas i internationella tidskrifter

Glactone Pharma AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, utvecklar ett läkemedel för behandling av spridd kastrationsresistent prostatacancer. Glactone och dess läkemedelsprojekt med fokus på signalproteinet STAT3, profilerades nyligen i den välrenommerade tidskriften BioCentury.

Marie Lidgard till PULS styrelse

Vid gårdagens årsstämma i PULS, Sveriges största privata inkubator inom life science, valdes Marie Lidgard till ny styrelseledamot. Marie Lidgard har omfattande bakgrund inom finansbranschen, är Senior Partner vid Lavindia AB samt sitter i styrelsen för sex företag och organisationer, däribland AlmiInvests investeringskommitté.

LIDDS listas på Nasdaq OMX First North

LIDDS, ett projektbolag inom PULS, Sveriges ledande privata inkubator inom life science, genomför en nyemission och börsintroduceras på Nasdaq OMX First North. LIDDS har utvecklat en produkt – Liproca® Depot – mot lokaliserad prostatacancer och har i tre fas IIa-studier visat på sänkta PSA-nivåer och minskad prostatavolym.

Adenovir Pharma raises MSEK 10 to complete phase II study and prepare for exit

The Swedish pharmaceutical development company Adenovir Pharma has raised SEK 10 million via a rights issue to fund completion of an ongoing clinical phase II study for treatment of infectious eye disease and to prepare for exit. Caused by adenoviruses, millions of people are infected every year by epidemic keratoconjunctivitis (EKC).

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har vid sin årsstämma 20 maj 2014 beslutat om följande nya styrelseledamöter: Maria Forss som ordinarie ledamot samt Helena Brisby och Jesper Dahlberg som suppleanter.

Adenovir Pharma får bidrag från Vinnova för ny innovation

Det svenska bolaget Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) som orsakas av adenovirus. Adenovir befinner sig just nu i fas II med sin nuvarande läkemedelskandidat ADP-209. Vinnova har nu tilldelat Adenovir ett bidrag om 600 000 kr för utvecklingen av en andra generationens läkemedel.

AcuCort visar kliniska data för säker och effektiv produkt vid akuta allergiska tillstånd

AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande privata inkubator inom life science, har i en klinisk studie visat att deras produkt, som är en lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd, är säker och effektiv. Den aktiva substansen är en väldokumenterad och välkänd glukokortikoid som verkar antiinflammatoriskt.

PULS stärker partnerskapet ytterligare med sju personer

Sveriges ledande privata life science-inkubator, P.U.L.S., rekryterar sex personer – varav fyra kvinnor – som nya partners. Karin Wingstrand, som även sitter i PULS styrelse, blir ny partner och följande personer har utsetts till associerade partners: Jovanna Dahlgren, Camilla Glad, Peter Moldeus, Daniel S. Olsson, Tai Phan och Louise Warme.

Adenovir Pharma startar fas II-studie med ögondroppar

Det svenska läkemedelsbolaget Adenovir Pharma har inlett en fas II-studie för behandling av patienter med den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit). EKC drabbar årligen miljontals människor över hela världen och kan leda till synnedsättning. Det finns idag ingen effektiv antiviral behandling mot EKC.

Glactone Pharma raises 5,5 MSEK

Glactone Pharma AB, a project company in P.U.L.S, Sweden’s leading life science incubator, has recently issued a new round of shares of 5.5 MSEK for the continued development of their novel drug for the treatment of castration resistant prostate cancer.

Glactone Pharma tar in 5,5 MSEK

Glactone Pharma AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har nyligen genomfört en nyemission om 5,5 MSEK för fortsatt utveckling av sin produkt mot kastrationsresistent prostatacancer. Glactone Pharma har hittills uppfyllt alla projektmål sedan bolagsstart och nyemissionen ska finansiera nästa fas i den prekliniska utvecklingen.

PULS-bolagen Laccure och Glactone tar in nytt kapital

Nyligen genomfördes nyemissioner i två projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator. Laccure AB finansieras med 12,3 MSEK för att optimera förutsättningarna inför en kommande försäljning. Glactone Pharma AB tar in 5,5 MSEK för sin fortsatta prekliniska utveckling.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.