PULS tar in 20 MSEK och stärker den finansiella basen

PULS – Sveriges ledande privata inkubator inom life science – stärker sin ekonomiska bas genom att ta in 20 MSEK genom en emission riktad till en internationell investerare. Emissionen kommer att användas till investeringar i PULS olika projektbolag.

Karin Wingstrand tar plats i PULS styrelse

Vid årsstämman i PULS den 30 maj valdes två nya ledamöter in i PULS styrelse: Karin Wingstrand och Susanne Petersson. Wingstrand har en omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som Global Head and Vice President Clinical Development på AstraZeneca. Petersson är VD i Länsförsäkringar Skåne och representerar därmed den största ägaren i PULS.

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter.

LIDDS tar in 10,5 MSEK inför kommande försäljning

PULS projektbolag LIDDS har nyligen genomfört en fulltecknad nyemission om 10,5 MSEK inför avyttringen av bolaget som är planerad att genomföras under 2013. LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca® Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

Adenovir Pharma tar in 15,8 miljoner för att finansiera fas II-studie

Adenovir Pharma har genom en nyemission finansierat sin fas II-studie för patienter med den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit). I höstas meddelade Adenovir Pharma att dess läkemedelskandidat visat sig vara vältolererat och säkert i fas I. Nu tas därför nästa steg med en fas IIa multicenterstudie i flera länder.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.