Fyra nya partners till PULS, varav tre kvinnor

PULS, Sveriges största privata inkubator inom life science, stärker partnerskapet ytterligare med fyra nya partners. PULS välkomnar följande personer som associate partners: Sylvie Bove, Helena Brisby, Bertil Guve samt Sophie Manner. Samtidigt blir Thomas Hedner partner, efter att tidigare ha varit associerad partner.

Adenovir Pharma strengthens its patents for the treatment of eye infections

Adenovir Pharma’s patent application relating to its novel compound for the treatment of the serious eye infection, epidemic keratoconjunctivitis (EKC), has been approved by the European Patent Office (EPO). Previously this patent has been approved in South Africa and is in national phase in several key markets.

Startup Glactone Pharma develops prostate cancer drug

Glactone Pharma is a new project company within PULS, Sweden´s largest private incubator in life science. Glactone Pharma develops a new drug against castration-resistant prostate cancer, a stage of the disease when the tumor is unresponsive to therapy with anti-hormonal drugs. This corresponds to approximately 40% of all prostate cancer patients and they lack effective treatment today.

Nystartade Glactone Pharma utvecklar prostatacancerläkemedel

Glactone Pharma är ett nybildat projektbolag inom PULS, Sveriges största privata inkubator inom life science. Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel mot kastrationsresistent prostatacancer, ett skede av sjukdomen då cancern uppnått resistens mot hormonell läkemedelsbehandling. Idag saknar dessa patienter, cirka 40 procent av alla prostatacancerdrabbade, en effektiv behandling.

Excellent clinical results for new treatment of bacterial vaginosis

The Swedish company Laccure AB has developed a breakthrough product for treatment and prevention of bacterial vaginosis (BV) with a proven cure rate of 80 percent already after one vaginal tablet. The product recently got CE marking as a Class IIa medical device.

Utmärkta kliniska data för ny behandling av bakteriell vaginos

Det svenska bolaget Laccure AB har utvecklat en ny, revolutionerade behandling för förebyggande av bakteriell vaginos (BV). Behandlingen har en bevisat läkande effekt på 80 procent av patienterna redan efter en vaginaltablett. Produkten tilldelades nyligen en CE-märkning som medicinteknisk produkt i klass IIa.

Positiva resultat i fas I för läkemedel mot ögoninfektion

Adenovir Pharma AB har nyligen genomfört en klinisk fas I-studie med sitt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). EKC orsakas av adenovirus och drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen.

Adenovir Pharma tar in 9,6 miljoner för fortsatt utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma AB tar in 9,6 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fas 1-prövning och fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner (EKC). Dessa ögoninfektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett mycket stort antal människor över hela världen och saknar idag effektiv behandling.

PULS stärker partnerskapet

Den privata inkubatorn och finansiären inom life science, PULS, har stärkt partnerskapet ytterligare med kompetenser från såväl akademi som industri.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.