Adenovir Pharma tar in 6,1 miljoner för utveckling av ögonläkemedel

Adenovir Pharma AB tar in 6,1 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner. Dessa infektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett stort antal människor. Idag finns inte någon effektiv behandling för dessa ytterst smärtsamma och smittsamma infektioner i ögonen.

Ny arbetande styrelseordförande i inkubatorn PULS

Den privata inkubatorn PULS stärker sin organisation ytterligare med Clas Runnberg som ny arbetande styrelseordförande samt Mats Ardevall som CFO. Ytterligare en ny partner och två associate partners ansluter sig också till det befintliga partnerskapet och breddar därmed kompetensbasen ytterligare.

Den privata inkubatorn PULS tar in 40 miljoner till nya projekt

Den Helsingborgsbaserade inkubatorn PULS tar in 40 miljoner. Kapitaltillskottet ger bolaget möjlighet att mer effektivt driva pågående projekt och starta nya projekt. PULS driver idag fem innovativa projekt som förväntas fylla en viktig plats i behandlingen av sjukdomstillstånd där det idag inte finns tillräckligt bra behandlingsalternativ.

DuoCort tar in drygt 18 miljoner för fortsatt utveckling av sin orphan drug

DuoCort AB tar in drygt 18 miljoner via en nyemission för fortsatt arbete med sin nya behandling för binjurebarksvikt, ofta kallad Addisons sjukdom. Lovande data för produkten har tidigare presenterats och projektet tar senare i år ytterligare ett steg närmare marknaden genom ansökan om marknadsgodkännande inom EU. Det Helsingborgsbaserade företagets nyemission blev kraftigt övertecknad.

LIDDS tar in 11,6 miljoner kronor

LIDDS AB tar in 11,6 miljoner kronor via en nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av produkten Liproca® Depot. Produkten är avsedd för riktad läkemedelsbehandling av prostatacancer. Målet är att kunna erbjuda en effektivare behandling med lägre biverkningsfrekvens än dagens hormonbaserade behandlingsalternativ.

Tre professorer nya Associate Partners i P.U.L.S

Den privata inkubatorn PULS utökar och breddar sin vetenskapliga bas när tre professorer inom olika områden blir Associate Partners.
De nya Associate Partners är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola, Anders Jeppsson professor i thoraxkirurgi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Håkan Olsson, professor i onkologi vid Lunds Universitet.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.