Natumin Pharma AB har förvärvat Ambria Dermatology AB i sin helhet

Ambria Dermatology har utvecklat en patenterad teknologiplattform , pentane-1,5-diol, för användning inom hud- och hygienområdena. Teknologin gör det möjligt att utveckla nya produkter med unika egenskaper och även att förbättra produkter som redan finns på marknaden. På så vis kan teknologin även användas för att förlänga produktlivscykeln för existerande produkter.

New chronotherapy for Addison´s disease

Helsingborg June 29th 2009- DuoCort publishes data from its Phase I study for the rare and life threatening disease adrenal insufficiency. The release profile of DuoCort’s new form of treatment with once-a-day hydrocortisone dosing resembles the physiological secretion pattern. The data is published today in the European Journal of Endocrinology, a leading scientific journal for endocrinology.

Successful phase II/III trial of new therapy for Addison´s disease

Helsingborg/ Washington DC June 12th 2009- DuoCort gained promising data from its Phase II/III study for the rare and life threatening disease adrenal insufficiency. DuoCort’s new form of physiological treatment with once daily dosing show improved cardiovascular measures compared to standard hydrocortisone given thrice daily. The company presents the data at the ENDO congress in Washington DC.

P.U.L.S. erhåller 2 miljoner kronor i anslag från NUTEK

Inom ramen för NUTEKs utlysning “Pilotsatsning på privata företagsinkubatorer” erhåller P.U.L.S. AB 2 miljoner kronor för att stärka inkubatorn. Satsningen skall framförallt gå till att utvärdera nya arbetsmetoder för att finna nya projekt samt att fortsatt stärka arbetet med att stödja projektbolagen under dess tid i inkubatorn.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.