Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

Helsingborg – den 18 juni 2021 – AQILION AB (publ) har idag den 18 juni 2021 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De…

Kallelse till årsstämma i AQILION AB (publ)

Aktieägarna i AQILION AB, 556623-2095, kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 juni 2021. Aqilions årsstämma 2021 hålls fredagen den 18 juni. Med anledning av coronaviruset har styrelsen…

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.