Molekylära våtservetter för behandling av ögoninfektion

En forskargrupp vid Kemicentrum vid Lunds Universitet i samarbete med adenovirusforskare vid Umeå Universitet har publicerat upptäckten av en ny läkemedelskandidat för behandling av den allvarliga ögoninfektionen EKC i den väl ansedda tidskriften Journal of Medicinal Chemistry. Adenovir Pharma AB utvecklar ett läkemedel i form av ögondroppar för behandling av EKC, där det idag saknas behandling.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.