PULS får högsta kreditbetyg

PULS har erhållit högsta kreditvärdighet, AAA, från kreditvärderingsföretaget Soliditet AB. Det är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, och kräver bland annat att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Ratingen trädde i kraftden 28 augusti 2013. Läs mer här: http://www.soliditet.se/cms/AAA.

PULS tar in 20 MSEK och stärker den finansiella basen

PULS – Sveriges ledande privata inkubator inom life science – stärker sin ekonomiska bas genom att ta in 20 MSEK genom en emission riktad till en internationell investerare. Emissionen kommer att användas till investeringar i PULS olika projektbolag.

Karin Wingstrand tar plats i PULS styrelse

Vid årsstämman i PULS den 30 maj valdes två nya ledamöter in i PULS styrelse: Karin Wingstrand och Susanne Petersson. Wingstrand har en omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som Global Head and Vice President Clinical Development på AstraZeneca. Petersson är VD i Länsförsäkringar Skåne och representerar därmed den största ägaren i PULS.

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB

PULS startar projektbolaget Oncorena Holding AB som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter.

LIDDS tar in 10,5 MSEK inför kommande försäljning

PULS projektbolag LIDDS har nyligen genomfört en fulltecknad nyemission om 10,5 MSEK inför avyttringen av bolaget som är planerad att genomföras under 2013. LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca® Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

Ulf Ellervik gäst hos Skavlan!

PULS-partnern Ulf Ellervik gästar nu på fredag tv-programmet Skavlan. Ellervik är professor i bioorganisk kemi och kommer till hösten ut med en ny bok på temat njutning. Ellervik belönades med Pi-priset för sin senaste bok “Ond kemi” som kom ut 2010. Förra året var han “sommarpratare” i P1 och var även med i “Sommarpratarna” som SvT sände i höstas.

Adenovir Pharma tar in 15,8 miljoner för att finansiera fas II-studie

Adenovir Pharma har genom en nyemission finansierat sin fas II-studie för patienter med den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit). I höstas meddelade Adenovir Pharma att dess läkemedelskandidat visat sig vara vältolererat och säkert i fas I. Nu tas därför nästa steg med en fas IIa multicenterstudie i flera länder.

Share this page

Subscribe

Read more about our Protection of your personal data.