Valberedning 2022

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av…

Valberedning 2021

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av…

Share this page