P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 8 juni 2016. Stämman valde Ragnar Lindqvist till ny styrelseordförande och Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand till styrelseledamöter.

Ragnar Lindqvist är advokat och partner på Mannheimer Swartling advokatbyrå och har gedigen erfarenhet från affärsjuridik och styrelsearbete. Clas Runnberg, tidigare ordförande, och ledamoten Susanne Petersson hade avböjt omval.

PULS vision är att på ett avgörande sätt bidra till life science industrins utveckling genom att driva ett livskraftigt, långsiktigt lönsamt, privat utvecklingsbolag med fokus på läkemedel och medicinteknik.

– PULS är i ett spännande skede med en mogen och balanserad portfölj av projektbolag samt en ny långsiktig strategi. Det pågående förändringsarbetet lägger grunden för en hållbar tillväxt och god avkastning över tiden, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Läs gärna mer om PULS långsiktiga mål och förändringsarbete i årsredovisningen 2015 som nyligen har publicerats på bolagets hemsida.

För mer information Pontus Ottosson, VD i PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.