Life science inkubatorn PULS uppmärksammas av Helsingborg med utmärkelsen Företagsstjärna för sitt bidrag till stadens växande och innovativa näringsliv. En företagsstjärna är ett företag som på ett eller flera sätt bidrar till att visionen – Helsingborg 2035 – uppnås.

“Sveriges största privata life science inkubator PULS bygger vidare på Helsingborgs tradition inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Som spindeln i nätet kring projekt som utvecklar läkemedel mot svåra sjukdomar, bidrar PULS till att göra Helsingborg till en skapande och pulserande stad.” Så lyder motiveringen till PULS Företagsstjärna.

– Vi tackar för utmärkelsen och ser den som ett trevligt erkännande för att vi på PULS samverkar till att stärka Helsingborg genom vårt bidrag till entreprenörandan och utvecklingen av näringslivet i regionen, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Life science inkubatorn PULS fick sin företagsstjärna i februari.

Om utmärkelsen Företagsstjärna

Helsingborgsföretagare bidrar inte bara till stadens ekonomi. De står också för arbetstillfällen, kompetens och kreativitet. Därför är de hjältar. De är exempel på att Helsingborg är en spännande och attraktiv plats för entreprenörer, en magnet för kreativitet och talang. Företagsstjärnorna är förebilder för ett växande och innovativt näringsliv. Under 2014 och 2015 har ett 50-tal företagare prisats och fler är på gång.

Kriterierna för en Företagsstjärna

Om Företagsstjärnorna