Skip to content

PULS startar projektbolaget Belina med fokus på bröstcancer och inleder samarbete med LIDDS

Life science bolaget P.U.L.S. AB har startat ett nytt projektbolag, Belina AB, som utvecklar en produkt för bättre behandling av patienter med bröstcancer. Mångårig forskning vid Lunds universitet visar att en parallell långtidsbehandling med en specifik läkemedelssubstans i kombination med dagens behandlingsregimer för bröstcancer kan leda till ett signifikant bättre behandlingsresultat.

Innovationen har sin grund i forskningsarbete inom onkologi under professor Håkan Olssons ledning vid Lunds universitet. Forskargruppen har genom data- och registerstudier funnit att patienter som har medicinerats med ett godkänt läkemedel parallellt med bröstcancerbehandlingar har visat på en högre överlevnad. Håkan Olsson är sedan tidigare engagerad i PULS genom sin roll som partner.

PULS har ställt höga krav på drug-delivery-teknologin redan vid uppstarten av projektbolaget Belina för att kunna uppnå kravspecifikationen på slutprodukten. Den nya produkten ska frisätta den aktiva substansen i tillräckligt hög dos och under lång tid för en optimal behandling.

– Enligt våra efterforskningar kan vi konstatera att NanoZolid-teknologin är den enda drug-delivery-teknologin på marknaden som uppfyller våra samtliga kravspecifikationer. Till exempel är lång frisättning av tillräckligt stora mängder aktiv substans en mycket viktig faktor, vilket LIDDS teknologi kan erbjuda. Vi är därför mycket glada över att ha tecknat ett utvecklingsavtal med en option för ett exklusivt licensavtal och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med LIDDS, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

Det första steget i samarbetet är att LIDDS baserat på NanoZolid-teknologin formulerar det nya läkemedlet. Därefter har Belina en option på att teckna ett exklusivt licensavtal med LIDDS som innebär att Belina får rättigheten att använda NanoZolid-teknologin för det nya innovativa läkemedlet. Avtalet innebär att LIDDS löpande får ersättning för sina utvecklingskostnader. Om Belina utnyttjar optionen och tecknar licensavtal utgår sedvanliga licensintäkter till LIDDS baserade på produktens progress mot marknadsintroduktion och framtida försäljningsintäkter.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

Om bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och drabbar årligen 1,7 miljoner kvinnor globalt. Marknaden växer med cirka 6 % årligen och beräknas år 2023 nå 18 miljarder USD.

Om LIDDS
LIDDS AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa läkemedelsprodukter med sin egenutvecklade nanoteknologi, NanoZolid®. Teknologin som är patenterad på alla stora marknader kan användas för olika läkemedelssubstanser och ger en kontrollerad frisättning av läkemedel med upp till sex månaders effekt. Detta gör NanoZolid®-teknologin unik i jämförelse med andra drug delivery-teknologier. www.lidds.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.