Skip to content

PULS stärker partnerskapet ytterligare med sju personer

Sveriges ledande privata life science-inkubator, P.U.L.S., rekryterar sju personer – varav fyra kvinnor – som nya partners. Karin Wingstrand, som även sitter i PULS styrelse, blir ny partner och följande personer har utsetts till associerade partners: Jovanna Dahlgren, Camilla Glad, Peter Moldeus, Daniel S. Olsson, Tai Phan och Louise Warme.

Detta tillskott innebär såväl en föryngring av partnerskapet som en breddning av våra kompetensområden vilket känns mycket positivt, säger Pontus Ottosson, VD i PULS. Ytterst ser vi det som ett kvitto på att vi är en attraktiv aktör inom life-science-Sverige.

Jovanna Dahlgren (MD, Ph.D) är barnendokrinolog och överläkare vid barnmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Dahlgren är också enhetschef för Centrum för pediatrisk tillväxtforskning vid Göteborgs universitet.

Camilla Glad (M.Sc, Ph.D), genomför just nu sin läkarutbildning vid Göteborgs Universitet. Glad är disputerad molekylärbiolog och hennes forskning vid Sahlgrenska Akademin är inriktad på farmakogenetik vid endokrin ersättningsbehandling samt genreglering vid metabola sjukdomar.

Peter Moldeus är professor i toxokologi vid Karolinska Institutet, och arbetar bl a med att etablera Swetox i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Moldeus var dessförinnan Vice President och Head of Safety Assessment vid AstraZeneca, och globalt ansvarig för all preklinisk säkerhet.

Daniel S. Olsson (M.D., M.Sc.) är forskare vid endokrinologiska avdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Forskningsområdet innefattar bland annat tumörer i hypofysen samt nya genetiska tumörmarkörer.

Tai Phan (M.Sc, B.Sc) är apotekare och doktorerar vid Innovation och Entreprenörskap vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Forskningen är inriktad på processen kring identifiering av innovationsmöjligheter inom läkemedelssektorn.

Louise Warme (MD), är Clinical Innovations Fellow vid Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Warme har erfarenheter från medicintekniska  innovationsprocesser samt från forskning inom både neurologi vid Göteborgs Universitet och  globala hälsofrågor vid Harvard Center for Health and the Global Environment.

Karin Wingstrand, som sedan maj 2013 är styrelseledamot i PULS, blir nu även partner. Wingstrand, (M. Sc.) är rådgivare inom life science- industrin och styrelseledamot i T-bolaget AB och Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Wingstrand var tidigare Global Head and Vice President Clinical Development på AstraZeneca.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Ottosson, pontus.ottosson@pulsinvest.se eller 070-535 93 34.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.