Den 3 december 2018 tillträder Susanna Dahlgren som Senior Project Leader i PULS. I sin nya roll kommer Susanna arbeta med den operativa projektledningen i PULS portföljbolag.

Närmast kommer Susanna Dahlgren från rollen som Global Market Intelligence Manager, Polypeptide Group. Hon har en gedigen erfarenhet från projektledning på senior nivå samt en bred erfarenhet av utvecklingsprocessen för läkemedel genom flera tidigare internationella roller på bland annat på ALK i Danmark och inom AstraZeneca. Susanna har en doktorsexamen inom klinisk immunologi från Karolinska Institutet.

– Det är glädjande att välkomna Susanna till vårt team. PULS har som en del i bolagets strategi att stärka organisationen med stort fokus och engagemang på utveckling av vår projektportfölj. Teamet är en av de enskilt viktigaste komponenterna för PULS affärsmodell och vi är därför nu nöjda med att ha samtliga nya roller på plats. Susannas erfarenhet av projektledning och styrning i kombination med en bred kunskap om läkemedelsutveckling från start till marknad i större läkemedelsprojekt kompletterar PULS-teamet och stärker projektledningen i våra befintliga och kommande projekt på ett utmärkt sätt, säger Sarah Fredriksson, PULS VD.

PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett (Laccure). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.