PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, rekryterar Lena Mårtensson som ny partner

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Lena Mårtensson som partner i PULS. Lena stärker våra kompetensområden, speciellt genom hennes förmåga att brygga mellan strategisk affärsutveckling och vetenskap, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Lena Mårtensson har idag en befattning som Head Pipeline Sourcing, Senior Director, på Leo Pharma A/S och är ass. professor i fysiologi vid Lunds universitet. Hon lämnade nyligen en ledande global roll som strategisk affärsutvecklare på AstraZeneca och har dessutom gedigen erfarenhet från FoU, affärsutveckling och ledarskap från tidigare roller på Pharmacia, Perstorp Pharma och Gambro. Lena Mårtensson är disputerad fysiolog och har publicerat ett 50-tal vetenskapliga publikationer.

Om PULS partners
PULS affärsmodell går ut på att partners behövs för att göra punktinsatser i PULS och projektbolagen. På så sätt kan PULS partners kompetenser utnyttjas i den omfattning och vid de tidpunkter som de bäst behövs.

PULS partners består av ett fyrtiotal personer som representerar hela processen från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av PULS partners har en förankring i universitets- och forskarvärlden och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier utgör grunden för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa forskare.

För mer information
Pontus Ottosson, VD i PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure och Oncorena.www.pulsinvest.se.