Skip to content

PULS partner Ulf Ellervik mottagare av årets Gunnar Starck-medalj från Svenska kemistsamfundet

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet och populärvetenskaplig författare, är årets mottagare av Gunnar Starck‐medalj som delades ut av Svenska kemistsamfundet den 30 januari på Stockholms universitet. Gunnar Starck-medaljen tilldelas en person som har utmärkt sig för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Motivering till valet av Ulf Ellervik är att han under de senaste åren genomfört ett för Sverige unikt arbete för att öka allmänhetens, studenters och skolelevers förståelse för kemins betydelse.

Ulf Ellervik har i sin roll som PULS partner bland annat bidragit till utvecklingen av projektbolaget Adenovir Pharma. Bolaget har idag en teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av den mycket smittsamma och allvarliga ögoninfektionen epidemiskt keratokonjunktivitit (EKC).

I en artikel i Kemivärlden Biotech säger Ulf Ellervik: ”Jag är jättestolt över att få denna utmärkelse. Universitetets tredje uppgift, det vill säga att samverka med samhället och verka för att forskningsresultat kommer till nytta, kommer ibland i skymundan bakom forskning och undervisning. Det är dock otroligt viktigt att vi forskare tar vårt ansvar som experter. Samhället har ett stort intresse av vetenskap, men om inte vi berättar om det, så tar någon annan detta utrymme och resultatet blir att det sprids pseudovetenskap”.

För att läsa hela artikeln, klicka här.

Inom kort kommer även TV‐serien Grym kemi med Ulf Ellervik som programledare.