Skip to content

PULS har ny styrelseordförande och fokuserar på förändringsarbetet

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) höll årsstämma den 12 juni 2018 i Helsingborg. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Michael Oredsson och Karin Wingstrand. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Andersson, Johan Lund och Andreas Segerros. Johan Lund valdes till ny styrelseordförande.

Styrelseledamoten Roland Andersson är professor i kirurgi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Han har sitt kliniska- och forskningsfokus på bukspottkörtel-, lever- och gallvägsmaligniteter och leder en translationell forskningsgrupp. Han har ett extensivt internationellt nätverk och har som entreprenör bildat sex bolag.

Styrelseledamoten Andreas Segerros är sedan april 2018 Venture Partner på Sunstone och dessförinnan, från 2012, var han partner på Sunstone Capital med fokus på investeringar inom läkemedelsbehandlingar och ”drug delivery”. Han har varit verksam inom Sunstone sedan 2007. Han har över 20 års erfarenhet från affärsutveckling och operativ planering inom läkemedelsindustrin med internationell erfarenhet från positioner i Europa, USA och Japan.

Styrelseordförande Johan Lund, MD, PhD, har en bred och gedigen vetenskaplig erfarenhet från forskning och utveckling av innovativa behandlingar inom områdena inflammation, immunologi, andning och CNS/smärta från ledande positioner på bland annat Celgene och Pfizer i Cambridge, Massachusetts, i USA samt AstraZeneca i Sverige och England.

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på PULS hemsida.

Ändrad strategi och aktivt förändringsarbete
PULS affärsidé är att utveckla och sälja innovativa behandlingsmetoder med stor patientnytta till industriella partners för vidare utveckling och distribution till patienter på en global marknad. Vi arbetar för att våra kunder på den globala marknaden ska välja PULS projekt baserat på kvalité, patientnytta och marknadspotential. Vårt mål är att skapa god avkastning till våra aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom läkemedel och medicinteknik, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

– PULS befinner sig i ett spännande skede med en portfölj med projekt i både tidig och sen utvecklingsfas, men med utrymme för flera nya projekt. Vår ändrade strategi ska säkerställa förändringsarbetet och vidareutvecklingen av PULS till ett framgångsrikt life science-bolag som levererar innovativa produkter, hållbar tillväxt och god avkastning till våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

Läs gärna mer i PULS årsredovisning 2017 på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina Pharma, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.