Nyligen genomfördes nyemissioner i två projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator. Laccure AB, som utvecklat en produkt mot bakteriell vaginos, finansieras med 12,3 MSEK för att optimera förutsättningarna inför en kommande försäljning. Glactone Pharma AB, som utvecklar ett läkemedel mot spridd prostatacancer i sent stadium, tar in 5,5 MSEK för sin fortsatta prekliniska utveckling.

– Vi är glada över dessa betydande tillskott i två bolag som ligger i helt skilda faser. Laccure i sen fas nära lansering, och Glactone i preklinisk fas. Det betyder att det finns stor tilltro till PULS och projektbolagen, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Bakteriell vaginos är den vanligaste gynekologiska infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Laccures CE-märkta produkt är till skillnad från andra behandlingar på marknaden fri från antibiotika och kan därför även användas i preventivt syfte.Som en del av förberedelserna inför marknadslansering ska Laccure nu testlansera sin produkt mot bakteriell vaginos mot konsumenter. Som samarbetspartners har Laccure starka, väletablerade aktörer på konsumentmarknaden. Inför testlanseringen fokuserar man nu på att skala upp produktionen, samt registrerar patent i flera länder.

– Den kliniska dokumentationen visar att vi har en bra produkt som tar bort infektionen. Med testlanseringen kommer vi få en bild av hur konsumenten tar emot denna nya antibiotikafria behandling, säger Pontus Ottosson.

PULS investerar 1 MSEK i Laccure AB. Almi Invest är ny aktieägare i Laccure med en betydande post.

Syftet med Glactone Pharma ABs emission om 5, 5 MSEK är fortsatt preklinisk utveckling inför de kliniska studierna, att hitta en lämplig formulering för oralt bruk, samt att göra läkemedelssubstansen redo för säkerhets- och toxicitetsstudier. PULS går i denna emission in med 2 MSEK.

– Samtliga projektmål som sattes upp för Glactone vid bolagsstart har uppnåtts. Glactone är ett projekt i tidig fas med en betydande marknadspotential eftersom verkningsmekanismen hos produkten sannolikt fungerar vid fler cancerformer än prostatacancer, avslutar Pontus Ottosson.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ottosson, VD i P.U.L.S., tel: 070-535 9334, eller pontus.ottosson@pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.