Skip to content

Oncorena stärker styrelsen

Oncorena Holding AB, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science- inkubator, har vid sin årsstämma 20 maj 2014 beslutat om följande nya styrelseledamöter: Maria Forss som ordinarie ledamot samt Helena Brisby och Jesper Dahlberg som suppleanter. Oncorena utvecklar ett läkemedel mot spridd
njurcancer, baserad på en upptäckt av njurläkare och professor Börje Haraldsson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Maria Forss arbetar som Vice President Global Marketing & Business Development på Vitrolife. Maria Forss har tidigare arbetat som projektledare för PULS projektbolag DuoCort, som såldes 2011, till ett amerikanskt läkemedelsbolag i
en affär värd över 1 miljard SEK. Maria Forss utsågs till Årets projektledare 2012 tack vare sin insats i DuoCort. Innan dess har Forss arbetat på AstraZeneca.

Helena Brisby är seniorkonsult på Spine Surgery team på Ortopediska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt professor och ordförande vid ortopediska avdelningen vid Göteborgs universitet. Författare eller medförfattare av över 40 publikationer. Helena är associate partner i PULS.

Jesper Dahlberg är affärsutvecklare och Investment Manager på GU Holding samt bolagsjurist. Jesper sitter i GU Holdings ledningsgrupp och är ordförande eller ledamot av ett flertal styrelser i GU Holding Life Science portföljbolag.
Jesper har över 25 års erfarenhet av svensk och internationell bolagsrätt.

– Våra nya ledamöter är ett starkt tillskott till styrelsen med sina respektive kompetenser. Vi befinner oss just nu i en intensiv fas av den prekliniska utvecklingen, och siktar på att gå in i fas I 2015, säger Jan Törnell, projektledare Oncorena Holding.

Sara Pellmé lämnade styrelsen i och med att hon slutat på GU Holding och är numera anställd på AstraZeneca. Styrelsen består därmed av Bengt-Åke Bengtsson (ordf.), Börje Haraldsson, Håkan Olsson, Olov Sterner, Maria Forss, Helena Brisby och Jesper Dahlberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Törnell, projektledare Oncorena Holding: jan.tornell@pulsinvest.se eller telefon: 070- 676 00 08. Besök gärna www.oncorena.com.

Oncorena Holding AB bildades 2013 av P.U.L.S, och drevs tidigare av GU Holding. Oncorena utvecklar ett läkemedel mot metastaserande klarcelling njurcancer, en mycket allvarlig sjukdom med en medianöverlevnad på ett år, som varje år dödar 100 000 personer världen över. Idag saknar denna njurcancerform effektiv behandling. Oncorena har sitt ursprung i observationen att en naturlig substans – orellanin – skadar en viss typ av njurceller i såväl primärtumör som metastaser. Oncorena har sitt säte i Helsingborg. Läs mer på www.oncorena.com.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.