Ny arbetande styrelseordförande i inkubatorn PULS

Den privata inkubatorn PULS stärker sin organisation ytterligare med Clas Runnberg som ny arbetande styrelseordförande samt Mats Ardevall som CFO. Ytterligare en ny partner och två associate partners ansluter sig också till det befintliga partnerskapet och breddar kompetensbasen ytterligare.

Clas Runnberg kommer närmast från en befattning som chef för Vidacare B.V. i Nederländerna och VD med ansvar för International Operations vid Vidacare Corporation, San Antonio, Texas. Han har över trettio års erfarenhet från medicinteknisk industri och har under de senaste tio åren främst varit engagerad i affärsutveckling och företagsstrategiskt arbete.  Tidigare har han varit ansvarig för marknadsföring, affärs- och produktutveckling vid ett flertal ledande medicintekniska bolag såsom HemoCue, BLOCK Medical och Diatek Corporation i Kalifornien, USA samt Gambro och Viggo (BOC).

”PULS befinner sig en intressant fas med såväl en gedigen portfölj som finansiella förutsättningar för nyinvesteringar. Mina erfarenheter av affärsutveckling inom medicinteknisk industri kompletterar den betydande kompetens som redan finns samlad i PULS. Sammantaget borgar detta för möjligheter till en mycket god värdetillväxt”, säger Clas Runnberg.

Efter den lyckade nyemissionen i PULS på 40 MSEK anställs Mats Ardevall som CFO. Ardevall har under 20 år verkat som CFO i HemoCue och de senaste åren arbetat som konsult.

Den tidigare styrelseordföranden Birgit Stattin Norinder fortsätter verka i PULS styrelse som ordinarie ledamot. PULS styrelse har valt in en ny partner och nya två associate partners som ansluter sig till de övriga drygt tjugo partners och associate partners i inkubatorn. Åke Fredriksson, tidigare verksam i PULS styrelse, går in som partner. Jacob Kaluski, även styrelseordförande i PULS-bolaget DuoCort AB, samt Karl Olov Fagerström ansluter som associate partners.

PULS partnerskap består av ett tjugotal personer som representerar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av partners har en förankring i universitets- och forskningsmiljön och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetens genererar och förädlar nya projektidéer, som när de validerats enligt PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa innovatörer.

”PULS AB och dess projektbolag har under våren fyllt på sina kassor. När vi nu också stärker organisationen personellt står vi starkt rustade för att utveckla och exitera såväl befintliga projekt som att starta nya utvecklingsbolag”, säger VD Pontus Ottosson.

För mer information, besök www.pulsinvest.se eller kontakta

Pontus Ottosson, VD,  telefon 042-38 74 18

Clas Runnberg, styrelsordförande, telefon +31 6 4626 1384

P.U.L.S. AB

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB grundades 2002. PULS arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life science och kompetens genom hela värdekedjan, från FoU till kommersialisering. PULS affärsmodell är att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitet nås det gemensamma målet att maximera, tydliggöra och realisera värdet av produktidéerna genom en framgångsrik avyttring.