Huskvarna/ Helsingborg den 28 oktober 2009

Natumin Pharma AB har förvärvat Ambria Dermatology AB i sin helhet.

Ambria Dermatology har utvecklat en patenterad teknologiplattform , pentane-1,5-diol, för användning inom hud- och hygienområdena. Teknologin gör det möjligt att utveckla nya produkter med unika egenskaper och även att förbättra produkter som redan finns på marknaden. På så vis kan teknologin även användas för att förlänga produktlivscykeln för existerande produkter. Pentane-1,5-diol har antimikrobiell och antiviral effekt och omfattande forskning och utvecklingsarbete har genomförts för att ta fram produkter. Det finns ett stort antal patent för att skydda kompositionerna och metoderna för pentane-1,5-diol.

www.ambriadermatology.com

Köpeskillingen uppgår till totalt 32 MSEK, vilket motsvarar över tre gånger insatt kapital. Betalningen sker över tiden som del av intäkterna för försäljning av produkter samt vid eventuell försäljning av tillgångar såsom patent och licenser innehållande Ambrias teknologi.

Ambria som har sitt ursprung i forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har sedan 2004 utvecklas från idé till färdiga produktkoncept i företagsinkubatorn P.U.L.S. AB. Dessa produktkoncept har dokumenterats i ett flertal studier.

Natumin och Ambria har samarbetat under flera år och Natumin har idag flera produkter innehållande Ambrias teknologi.

“För oss i Natumin är det av stor betydelse att ha förvärvat Ambria. Vi räknar med att ta fram flera nya produkter inom de närmsta åren. Produkterna har en stor potential inom ett brett hudområde och därmed är våra omsättningsförväntningar stora” säger Lars Kärnerud VD för Natumin Pharma AB.

“Det känns mycket bra att Ambrias teknologi får möjlighet att fortsätta vidareutvecklas och appliceras i flera produkter hos Natumin” säger Pontus Ottosson, VD för P.U.L.S.

Om Natumin Pharma

Natumin är ett innovativt forsknings- och utvecklingsbolag med produktion och kontor i Småland. Natumins kärnverksamhet består av utveckling och dokumentation med fokus på naturliga aktiva substanser från växtextrakt och oljor. Produkterna finns inom områdena kosttillskott, traditionellt växtbaserade läkemedel och dermatologiska produkter. Natumins nationella och internationella distributörer är läkemedels- och hälsoföretag med stark position på respektive marknad.

www.natumin.com

Om PULS
Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB grundades 2002. PULS arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life scienceoch kompetens genom hela värdekedjan,från FoU till kommersialisering. PULSaffärsmodellär att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitetnås detgemensamma målet attmaximera, tydliggöraoch realiseravärdetavproduktidéerna genom enframgångsrik avyttring

www.pulsinvest.se

Kontakt personer

Natumin Pharma: Lars Kärnerud, VD 0707 130740, 036 396550

P.U.L.S: Pontus Ottosson , VD 042-387418

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB grundades 2002. PULS arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life scienceoch kompetens genom hela värdekedjan,från FoU till kommersialisering. PULSaffärsmodellär att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitetnås detgemensamma målet attmaximera, tydliggöraoch realiseravärdetavproduktidéerna genom enframgångsrik avyttring