Ögonsjukdomen EKC orsakas av adenovirus som binder till en molekyl på ytan av ögats horn- och bindhinneceller. Den nya läkemedelskandidaten har visats hindra virus från att binda till och infektera dessa celler. Därigenom kan läkemedelskandidaten fånga upp viruset som orsakar sjukdomen och förhindra infektion. Till skillnad från andra antivirala läkemedel verkar läkemedelskandidaten som Adenovir Pharma nu utvecklar inte i cellen, utan innan virus har hunnit infektera ögat. Risken för resistensutveckling är därför låg.

”Mekanismen kan närmast liknas med en molekylär våtservett som suger till sig viruspartiklarna, och genom att behandla i tidigt skede av den akuta fasen kan man ta bort alla fria virus och de nya virus som bildas. Förhoppningsvis lindras därmed symptomen, läkningen påskyndas och följdeffekter som synnedsättning elimineras samt risken att smitta det andra ögat eller anhöriga minskar”, säger professor Niklas Arnberg vid Umeå Universitet.

”Varje år drabbas många miljoner människor världen över av den här ögonsjukdomen. Forskningen och den här upptäckten ger hopp om att det ska kunna gå att utveckla ett nytt läkemedel för att behandla dessa patienter”, säger professor Ulf Ellervik vid Lunds Universitet.

För mer information se: Molecular wipes: application to epidemic keratoconjuctivitis,  J. Med. Chem. August 15, 2011:

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jm200545m

 

Om epidemisk keratokonjunktivit  (EKC)

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen och drabbar många miljoner människor varje år. Epidemisk keratokonjunktivit (EKC) är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus. EKC drabbar både ögats hornhinna och bindhinna och är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är mera vanlig i tätbefolkade områden i Asien, där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av ögoninfektioner orsakade av adenovirus.

Ofta får den smittade och de närmaste i omgivningen isoleras under den akuta fasen. Drabbade patienter blir oftast sjukskrivna . Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser. Samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50% av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas kan därför inte behandlas. 

 

Om Adenovir Pharma AB

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom life-science inkubatorn P.U.L.S. AB ( www.pulsinvest.se) med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar antivirala läkemedel för behandling av  ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemicentrumvid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Betydelsen av forskningen i Umeå kring adenovirus receptor-molekyler har nyligen också publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine och dessutom lyfts fram i  den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Adenovir Pharma utvecklar ett nytt läkemedel i form av ögondroppar för behandling av EKC.

Kontaktinformation

För ytterligare information om Adenovir Pharma AB, besök  www.adenovir.com

eller  kontakta:
Projektledare Björn Dellgren

E-post: bjorn.dellgren@adenovir.com

Telefon: 0707- 455 005