PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom nya partnern Mats Lidgard.

– Vi är mycket nöjda med att ha Mats Lidgard som ny partner i PULS. Mats stärker våra kompetensområden, såväl det juridiska som affärsmässiga, inom life science, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Mats Lidgard har idag en befattning som Senior Partner i humanriskkapitalbolaget Lavindia AB. Han har tidigare varit verksam som chefsjurist och haft andra chefsbefattningar inom bland annat Pharmacia-koncernen, Active Biotech AB och SBL Vaccin AB. Idag har han styrelseuppdrag i Adenovir Pharma AB, Cebix AB, Jatab Care, Scandinavian Biopharma Holding AB, Synphora AB och Lavindia AB. Mats Lidgard har en jur. kand-examen från Lunds universitet.

Om PULS partners
PULS partners bidrar med högkvalitativa punktinsatser i PULS och projektbolagen. På så sätt kan PULS partners kompetenser utnyttjas i den omfattning och vid de tidpunkter som de bäst behövs.

PULS partners består av fyrtio välmeriterade personer som representerar hela processen från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av PULS partners har en förankring i universitets- och forskarvärlden och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier utgör grunden för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa forskare.

För mer information
Pontus Ottosson, VD i PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat – LIDDS. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. Läs gärna mer på www.pulsinvest.se

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.