Maria Forss har utsetts till Årets projektledare 2012 av Svenska Projektakademin för sitt arbete med utvecklingen av läkemedlet Plenadren. Maria Forss har under tre år projektlett utvecklingen av Plenadren från kliniska studier till en registrerad produkt i en helt virtuell organisation med ett mycket stort antal intressenter. Plenadren är den första nya läkemedelsbehandlingen på 50 år mot binjurebarksvikt.

En del av motiveringen lyder: ”Hennes ledarstil har varit personlig och präglats av nytänkande, samtidigt har hon visat prov på mycket stort engagemang och uthållighet. Hennes kompetens och förmåga att sätta sig in i alla projektets olika delar har varit viktigt för projektets framgång genom att hon därmed vunnit respekt hos ägare, innovatörer, läkare, patientorganisationer, leverantörer och olika samarbetspartners.”

Plenadren har utvecklats av projektbolaget DuoCort som ett av flera projektbolag inom PULS. Plenadren är ett utmärkt exempel på hur man på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt utvecklat ett läkemedel som tillgodoser ett stort medicinskt behov. Försäljningen av Plenadren gav tolv gånger investerat kapital till ett värde av drygt 1 miljard SEK. Detta bekräftar att den virtuella och projektbaserade arbetsmetoden inte bara är funktionell utan synnerligen framgångsrik även inom life science området.

För mer information, vänligen kontakta: Maria Forss, Årets projektledare, 070-9670007 , maria@crependo.se Britt-Marie Rydén, Svenska ProjektAkademien 070-7544476

Besök gärna www.projektakademien.se och www.duocort.com.