AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,3 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 900 investerare.

Genom den lyckade emissionen kan arbetet med att utveckla och kommersialisera Dexa ODF fortsätta. Dexa ODF är en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då AcuCort enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan konkludera att listningsemissionen i AcuCort är övertecknad och med en god spridning till över 900 investerare. Kapitaltillskottet ger AcuCort goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att ta Dexa ODF mot marknaden. PULS kommer fortsatt att vara en långsiktig och aktiv ägare i AcuCort och ser fram emot att följa utvecklingen, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

Första handelsdagen på AktieTorget är planerad till den 24 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.