PULS har skrivit ett samarbetsavtal med SmiLe Incubator som ger SmiLes inkubatorbolag tillgång till det 40-tal personer från forskning och industri inom läkemedel och medicinteknik som är knutna till PULS genom det så kallade PULS partnerskap.

PULS investerar i och utvecklar tidiga life science-projektbolag och har knutit till sig erfarna entreprenörer, forskare och industrimänniskor från den svenska medicinteknik- och läkemedelsindustrin.

I och med det nya avtalet kommer inkubatorbolagen i SmiLe Incubator att kunna få en ännu bredare kompetensplattform än i dag genom att PULS partnerskap kommer att vara tillgängligt att hämta råd ifrån. Avtalet träder i kraft den 20 juni 2017. I samband med att det nya avtalet börjar gälla etablerar PULS regelbunden närvaro på SmiLe i Lund.

– Det här samarbetet innebär en fantastisk möjlighet för oss att kunna erbjuda unik kunskap till bolagen. Dessutom kan bolagen vid behov få råd från erfarna personer ur ett externt perspektiv. Vi har ambitionen att bygga upp ett stort ”advisory board” runt SmiLe och avtalet med PULS är en första och enormt viktig byggsten i detta arbete, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

– Genom att ha en lokal närvaro i Lund skapar vi en mötesplats där PULS kan få kontakt med nya och spännande tidiga projekt. Hos SmiLe får vi en naturlig närhet till life science-klustret i Lund inklusive den akademiska forskningen vid Lunds universitet. Kan vi sedan i vår tur bidra med erfarenhet från vår verksamhet och få till nya konstellationer är vi självklart glada för det, säger Sarah Fredriksson, vd för PULS.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om SmiLe Incubator
SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera sina idéer. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen hittills har attraherat mer än 1 000 MSEK i riskkapital sedan 2014. Cirka 100 personer som representerar runt 20 olika nationaliteter och varav nära hälften är kvinnor har sin arbetsplats här. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. www.smileincubator.life/

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat tre och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.